ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ปรึกษา รมว.สธ. เสนอไอเดียปรับเกณฑ์ รพ.สต.ติดตาว เสนอให้ 3 ดาว เป็นโรงพยาบาลมีคุณภาพ ไม่ต้องเร่งรีบอัพเกรด 4-5 ดาว หวั่นเจ้าหน้าที่เครียด-เสพติดการประกวด

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ภายหลังได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.สธ.เพื่อตรวจเยี่ยม ตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมา รพ.สต. มุ่งเน้นแต่เรื่องการประกวดมากเกินไป ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดภาวะความเครียดและกดดัน ดังนั้นจะต้องไม่นำการพัฒนา รพ.สต. ไปผูกกับการประกวด รพ.สต. ติดดาว

“ส่วนตัวมองว่าผลการประเมินในระดับ 3 - 4 ดาว ก็ถือว่าเป็น รพ.สต.ที่มีคุณภาพแล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรเร่งรีบมากเกินไป แต่ให้กำหนดเป้าหมายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 5 ดาวในท้ายที่สุด” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว

ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวอีกว่า จากนี้จำเป็นต้องปรับแนวทางการประเมินใหม่ โดยควรประเมินผลการทำงานของทั้งทีม ไม่ใช่เน้นเฉพาะการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และไม่ควรผลักให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.แต่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากปัจจัยความสำเร็จต้องมาจากทีมพัฒนาโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. ที่ต้องร่วมกันพัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ โดยเริ่มจากการศึกษาเกณฑ์การประเมินผล วิเคราะห์ส่วนที่ รพ.สต.ขาด และนำข้อมูลมาวางแผนการพัฒนา รพ.สต. ร่วมกันก่อนการประเมินผล

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากนี้ทุก รพ.สต.ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่ระดับ 3 ดาว โดยมีกิจกรรมหลักที่ทุกแห่งต้องดำเนินการเหมือนกัน ส่วน รพ.สต.ที่จะผ่านเกณฑ์ 4-5 ดาว ต้องทำเพิ่มตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีเป้าหมายที่ 5 ดาว ซึ่งเป้าหมายที่จะต้องทำในปีนี้คงต้องมีการปรับใหม่ให้เหมาะสม อาทิ เกณฑ์การประเมินผล รพ.สต.บางส่วนที่ยังไม่ชัดเจน เสนอให้มีการปรับปรุงรายละเอียดและการให้ค่าคะแนนที่เหมาะสมกับภาระงาน

“ในส่วนของ รพ.สต. 5 ดาว ควรได้รับ incentive เพิ่ม เช่น เข็ม หรือเงินสนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา รพ.สต. และควรจัดให้มีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ทีมหมอครอบครัว และการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันด้วย” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า ได้นำเสนอข้อเสนอต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของ รมว.สธ.เพื่อขอความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว