วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560
อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง 38 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

รพ.สต.

Wednesday, January 18, 2017 - 12:28
สสจ.นครพนม เปิดหลักสูตรโรงเรียนผู้นำด้านสาธารณสุข จังหวัดนครพนม SMART LEADERSHIP เริ่ม 18 ม.ค. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เข้าสู่ตำแหน่งบริหารด้านบริการงานสาธารณสุข อบรม 168 คน หลักสูตร 8 วัน
Monday, January 16, 2017 - 21:34
เอไอเอสตั้งเป้าปี 2560 ขยายการใช้งานแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” จากปัจจุบันที่ใช้งานแล้ว 88 แห่ง ด้าน อสม.ชี้ ใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานได้ประโยชน์เพียบ ประหยัดเวลา ลดค่าเดินทางมาประชุม มีเวลาทำมาหากินมากขึ้น
Sunday, December 25, 2016 - 20:11
ประธานชมรม ผอ รพ.สต. เผย หลังนำ “ทีมนำ รพ.สต.” ชนะเลือกตั้งยกชุด เตรีมประชุมนัดแรก 27 ธ.ค. นี้ เสนอเลือก “ไพศาล บางชวด” เป็น “นายกสภาฯ คนแรก” และตั้ง 2 อุปนายกสภาฯ เดินหน้า 5 นโยบายตามที่หาเสียงไว้ นำนักสาธารณสุขทั่วประเทศเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยเร็ว พร้อมห่วงปัญหางบประมาณ เหตุยังไม่ได้รับสนับสนุนจาก สธ.ตามกฎหมาย
Wednesday, December 21, 2016 - 11:58
กระทรวงสาธารณสุข ติวเข้มนโยบาย รพ.สต.ติดดาว ตั้งเป้าให้ รพ.สต. เกือบ 10,000 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 5 ดาว 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี ภายใน 5 ปี
Thursday, December 15, 2016 - 17:03
สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
Wednesday, December 14, 2016 - 10:53
วิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดชายแดนใต้ เตรียมยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทน ฉบับ 10 กลาง ธ.ค. นี้ หลังปี 60 ยังคงค่าตอบแทนเฉพาะ 4 วิชาชีพ ยื้อจ่ายปี 61 แทน หวั่นเป็นแค่ยาหอม หวั่นหลัง “หมอโสภณ” เกษียณ นโยบายไม่ต่อเนื่อง พร้อมถามความคืบหน้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 หลัง ครม.อนุมัติ แต่ประกาศหลักเกณฑ์ยังไม่คืบหน้า 
Tuesday, December 13, 2016 - 14:34
ความเคลื่อนไหวของแนวคิดสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทยนับจากอดีตมาจนปัจจุบัน กล่าวได้ว่าลื่นไหลปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามบริบทการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา การดูแลสุขภาพปฐมภูมิจะถูกให้ความสำคัญเป็นช่วงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของงานปฐมภูมิเพราะเป็นบริการที่มีต้นทุนต่ำและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะที่การดูแลสุขภาพปฐมภูมิมีอยู่จริง
Friday, December 2, 2016 - 11:50
ผลเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดแรกหลังมีกฎหมาย ทีมนำ รพ.สต.นำโดย ‘ไพศาล บางชวด’ ได้ยกทีม ครองตำแหน่งกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกทั้ง 12 คน ขณะที่ทีมพลังหมออนามัยที่นำโดย ‘ปรเมษฐ์ จินา’ ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
Monday, November 28, 2016 - 14:51
รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผย ตัวแทน คกก.กำลังคนด้านสุขภาพ กำลังทบทวนผลการศึกษาที่สรุปว่ากำลังคนด้านสาธารณสุขล้น หลังเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขยื่นหนังสือค้านผลการศึกษา ระบุควรมองบทบาทวิชาชีพสาธารณสุขในภาพกว้าง ไม่ควรยึดแค่กรอบอัตรากำลัง สธ.และงานบริการเฉพาะที่ รพ.สต. พร้อมหนุนท้องถิ่นให้ร่วมรับผิดชอบงานสาธารณสุขตามบทบาท
Saturday, November 26, 2016 - 07:53
พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก โอด ระเบียบการเบิกเงินดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตามนโยบาย สธ.ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เสนอให้ส่วนกลางจัดทำ “ชุดสิทธิประโยชน์” อะไรเบิกได้-ไม่ได้ ย้ำไม่ใช่หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซอยงบประมาณตามเกณฑ์ สตง.

Pages