ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีสบส.ยืนยันไม่มีหนังสือสั่งการ อสม. รายงานสถานการณ์สุขภาพและโรค แทน รพ.สต.ตามที่บางแห่งอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันภารกิจทุกอย่างเป็นไปตามเดิม ขณะที่ประธาน อสม.ฯ เผยยังรายงานคัดกรองสุขภาพ 9 ด้านเช่นเดิมผ่าน Smart อสม.

ภายหลังจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ทำหนังสือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) รายงานสถานการณ์สุขภาพและโรคแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเรื่องนี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า กรมฯไม่ได้ออกหนังสือลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะไม่สามารถทำได้ในการให้ อสม.มารายงานสถานการณ์โรค อย่างไรก็ตาม อสม.มีภารกิจปกติที่ต้องทำอยู่แล้ว คือ การรายงานผ่าน  Smart อสม.  จากการคัดกรองสุขภาพตามข้อกำหนด เพื่อรายงานข้อมูลผลงาน และเพื่อรับรองเบิกค่าป่วยการ ซึ่งก็ยังช่วยทำงานเหมือนเดิมกับ รพ.สต. แม้รพ.สต.ถ่ายโอนไปแล้วก็ไม่แตกต่าง ยังทำงานเช่นเดิม  

“งานอะไร อสม.ที่เคยทำก็ทำเหมือนเดิม แต่ในเรื่องการรับรองการทำงานก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) นอกนั้นไม่มีอะไรแตกต่าง ที่สำคัญในกลุ่มถ่ายโอนภารกิจไปนั้น ชื่อชัดเจนว่าเป็นการถ่ายโอนภารกิจ ดังนั้น รพ.สต.ถ่ายโอนไปท้องถิ่นก็ยังทำงานตามภารกิจเดิม จึงไม่ใช่ตามที่ความเข้าใจผิดและสื่อสารออกไปว่า อสม.จะมาทำงานรายงานสถานการณ์โรคแทนรพ.สต.”  นพ.สุระ กล่าว

ด้านนายจำรัส คำรอด ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน อสม.ปฎิบัติหน้าที่ดูแลในเรื่องการส่งงานรายงานให้กับ สาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) ทั้ง 9 ด้าน แต่ในขณะเดียวกันการส่งรายงานเรื่องโรคเรื้อรังต่างๆ รพ.สต. เองก็ยังดำเนินการเหมือนเดิม ถึงแม้จะถ่ายโอนไปอบจ. ก็ตาม  ซึ่ง อสม.เองก็ยังส่งรายงานผ่าน smart อสม. อยู่ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ อสม. ยังมีการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความคิดความจำ 2. ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย 3. ด้านการขาดสารอาหาร 4.ด้านการมองเห็น 5.ด้านการได้ยิน 6.ด้านภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 7.ด้านการกลั้นปัสสาวะ 8.ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และ 9. ด้านสุขภาพช่องปาก รวมถึงติดตามการตั้งครรภ์หญิงหลังคอด ผู้ป่วยติดเตียงโรคต่างๆที่มาตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น

“อสม.จะรับผิดชอบตามหลังคาเรือนที่ตนเองได้รับผิดชอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ในส่วนโรคภัยหรือสถานการณ์ต่างๆรวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อสม.กับ รพ.สต. จะมีการลงพื้นที่ควบคู่กันอยู่แล้ว มีการทำงานร่วมกัน " ประธานอสม.แห่งประเทศไทย กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง