ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"เลอพงศ์" อดีตประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ เผย "การถ่ายโอนรพ.สต. ไป อบจ." ปัญหายังไม่เคลียร์ ทั้งเรื่องเงินค้างท่อ-ส่งมอบทรัพย์สิน-บุคคลากร ระบุ ถึงแม้จะหมดหน้าที่แต่ยินดีไปชี้แจงให้ "รมว.สมศักดิ์" รับทราบปัญหา

วันที่ 19 มิ.ย. 2567 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยกับ Hfocus ถึงปมปัญหาการถ่ายโอนรพ.สต. ไป อบจ.ว่า ก่อนที่ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน จะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ก็มีโอกาสได้เสนอประชุมคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ซึ่งประเด็นเรื่องการถ่ายโอนท่านรับทราบเรื่องทั้งหมด แต่ทั้งนี้ไม่มั่นใจว่าจากข้อมูลที่ท่านได้รับจากฝั่งกระจายอํานาจฯ ในช่วงที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการกระจายอํานาจฯ กับข้อมูลจากข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานอย่างไรบ้าง แต่ข้อมูลที่ทางคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ ได้รับฟังมากลายเป็นว่าในเรื่องการถ่ายโอนของฝั่งกระทรวงสาธารณสุขรายงานไม่ครบถ้วน รายงานไม่ครบทุกประเด็นให้กับรัฐมนตรี   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ทั้งช่วงรัฐมนตรีอนุทินและรัฐมนตรีชลน่าน มีการแก้ไขปัญหาค่อนข้างไม่ตรงจุด และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงตามปัญหาที่แท้จริง แต่ขณะนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทางฝั่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข จะไปรายงานในประเด็นไหนบ้าง แต่ในประเด็นที่มีปัญหาตอนที่ท่านเป็นประธานกระจายอํานาจฯ ได้มีการนำเรียนท่านแล้วว่าปัญหาคืออะไร คิดว่าท่านน่าจะพอจำเค้าโครงเรื่องได้ เพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ท่าน รมว.สมศักดิ์ ว่าจะเข้าไปสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ตรงประเด็นหรือไม่

นายเลอพงศ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนความคืบหน้า เนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนแล้ว ตามประกาศคู่มือการถ่ายโอนฯ  ทางอบจ.จะต้องแจ้งมาที่คณะอนุกระจายอํานาจฯ ว่าอบจ.ไหนที่อยากมีความประสงค์ขอรับถ่ายโอนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนสถานที่ หรือ ถ่ายโอนบุคลากร สําหรับปี 2569 จะต้องแจ้งมาที่กระจายอํานาจแล้ว แต่เนื่องจากว่าที่ประชุมครั้งสุดท้ายคือวันที่ 23 เมษายน 2567 ในตําแหน่งคณะกรรมการกระจายอํานาจผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ท่านได้ครบวาระ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้มีข้อมูลมาว่าท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้สั่ง ผอ.สํานักงานกระจายอํานาจฯ ให้งดประชุมจนกว่าจะได้ชุดใหม่เข้ามา ทั้งนี้ จึงไม่รู้จะได้ประชุมหรือไม่ เพราะว่ากว่าที่จะแต่งตั้งกว่าที่จะนัดประชุมอีกก็ไม่มั่นใจว่ากรกฎาคมจะได้ประชุมกันหรือไม่จะมีอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ ชุดใหม่หรือยังอันนี้คือกลไกที่เกิดปัญหาอยู่ที่สํานักงานกระจายอำนาจ  ซึ่งตามกระบวนการขั้นตอนงานธุรการแล้วนั้น ถึงแม้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ที่จะต้องดํารงตําแหน่งใหม่ยังไม่ได้ถูกแต่งตั้ง จริงๆแล้วในกระบวนการในอดีตที่ผ่านมา ประธานอนุฯ ชุดต่างๆ จะมีการประชุมต่อเนื่องเรื่อยๆ ความจริงน่าจะต้องมีประชุมทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้งด้วยซ้ำไป

เพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ในปี 69 เรื่องจะให้อบจ.แจ้งมาเมื่อไหร่ ผู้สมัครใจต้องตัดสินใจเมื่อไหร่ เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเราจะบอกว่าภายใน 31 ตุลาคม อบจ.จะต้องแจ้งยอดเข้ามาว่าจะรับเท่าไหร่ จํานวนเท่าไหร่ ใครสมัครใจเท่าไหร่อะไรยังไง แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุม ยังไม่ได้ออกไทม์ไลน์  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังเป็นปัญหาเดิมที่ยังเคลียร์ไม่ออกคือ 1. เรื่องเงินค้างท่อ 2. เรื่องการส่งมอบทรัพย์สิน ที่ดิน คุรุภัณฑ์ ที่ยังไม่มีการเคลียร์มอบให้กันเลย ทำให้อบจ.ก็ไม่สามารถตั้งงบในการที่จะไปพัฒนาหรือไปปรับปรุงอะไรได้อันนี้คือปัญหาใหญ่ 3. เรื่องบุคลากร คือสํานักงบประมาณก็ไม่ยอมจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรที่ทางอบจ.เตรียมคนลงในตําแหน่งว่าง ที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาเรื้อรัง

ถ้าใครอยากได้ข้อคิดเห็นตนยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีชี้แจงในประเด็นต่างๆ ขณะนี้ไม่มีตําแหน่งในการที่จะเสนอตัวเพื่อเข้าพบท่าน รมว.สมศักดิ์ แล้ว แต่ถ้าส่วนราชการใดยังอยากได้ข้อมูล ถึงแม้จะหมดหน้าที่แต่ถ้าหากอยากได้ข้อมูลก็ยินดีที่จะไปชี้แจงให้ท่านได้รับทราบในประเด็นปัญหาได้อยู่ที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายเลอพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย.