ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สส.สุราษฎร์ฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ ชี้พบปัญหาถ่ายโอนภารกิจ ติดขัดระเบียบและขั้นตอน ถาม สปสช.ไม่สามารถโอนข้ามกระทรวงได้ ทำไมโอนเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ได้ แต่โอนไป รพ.สต.ที่สังกัด อบจ.ไม่ได้

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภา นายปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ ฝ่ายรัฐบาล กล่าวว่า ขอมาแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามที่มีการอภิปรายงบประมาณ 2568 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำอย่างไรให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้ตอบโจทย์มากขึ้น ทั้งเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ และการกระจายงาน 

นายปรเมษฐ์ กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็พบปัญหา โดยได้พูดคุยกันว่า ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เวลาที่จะโอนเงินให้ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมาอยู่ท้องถิ่น ก็มีความติดขัดในเรื่องของระเบียบและขั้นตอน 

"ตัวอย่างเช่น ติดขัดในระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่สามารถโอนข้ามกระทรวงได้ แต่ถามว่า ทำไมโอนเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ ซึ่งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล ทำไมสามารถโอนได้ แต่โอนไป รพ.สต.ที่สังกัด อบจ. อ้างระเบียบ ก็ยังเป็นปัญหาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย" นายปรเมษฐ์ กล่าว

นายปรเมษฐ์ เพิ่มเติมว่า หากท้องถิ่นมีงบประมาณในการดำเนินการเรื่องของการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือในปัจจุบันที่มีผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น หากสร้างศูนย์ขึ้นมาได้แล้วเชิญวิชาชีพ นักจิตวิทยาที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง มาดูแล ก็ไม่ต้องเพิ่มคน ไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ เพียงแต่ให้เงินกับท้องถิ่น แล้วเปิดรับสมัครตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งคนทำงานก็อยากอยู่ในพื้นที่ แต่ต้องดูเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าให้ด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

- ก้าวไกล โวยรัฐตัดงบ68 ดูแลปัญหาสุขภาพจิตคนไทย ขณะที่บุคลากรการแพทย์ ตำรวจ ทหาร เครียดสะสม

- “สมศักดิ์” แจงงบ68 ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ดูแลปชช.-บุคลากร ทำกม. 3 ฉบับแยกตัวจาก ก.พ

"โอชิษฐ์ - ชญาภา" หวังงบฯ 68 ยกระดับสาธารณสุขไทย ชี้ "30 บ.รักษาทุกที่" ไม่ใช่การสงเคราะห์

- ก้าวไกล เสนอเปลี่ยนอาสากู้ภัยเป็น "อาชีพ" เพิ่มค่าตอบแทน-สวัสดิการ

- ‘ก้าวไกล’ จวกรัฐเป็นหนี้ผู้ประกันตนกว่า 6 หมื่นล้าน จี้จ่ายดอกเบี้ย 5% เพิ่มสิทธิประโยชน์

- รัฐบาลยันให้ความสำคัญงบสาธารณสุข เฉพาะยกระดับ 30บาทฯทุ่มงบกว่า 2.35 แสนล้าน

- "ภูริวรรธก์" จวก รบ. หั่นงบฯพัฒนา อสส.-อสม. ฟันเฟืองสำคัญดูแลผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง