ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรม อสม.วังประจัน จ.สตูล นำเงินรางวัลที่ได้จากการประกวดใช้งานแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” จัดซื้อกายอุปกรณ์ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน ด้าน ผอ.รพ.สต.วังประจันเผยโมเดลบริหารจัดการอุปกรณ์แพทย์ในชุมชน ให้ อสม.ค้นหาและรับบริจาคเข้าศูนย์กายอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

นายวัฒนชัย ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า หลังจากได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ครั้งที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังประจัน (ชมรม อสม.ต.วังประจัน) ได้นำเงินรางวัลส่วนหนึ่งจัดซื้อกายอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ถังออกซิเจน ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน มอบให้กับศูนย์กายอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนตำบลวังประจัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

นายวัฒนชัย กล่าวว่า ปัจจุบันในภาพรวมของประเทศมีผู้เข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้น้อยมาก เนื่องจากระเบียบของภาครัฐมีข้อกำหนดว่าผู้ที่จะได้รับกายอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ ซึ่งในส่วนของตำบลวังประจันเองได้ดำเนินการในลักษณะของการส่งเสริมป้องกัน กล่าวคือมีเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับให้คนในชุมชนไว้ใช้ ดังนั้นคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้พิการไว้ เช่น ผู้ป่วย Long Term Care ที่ถูกส่งกลับมาดูแลที่บ้านและต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องก็ยังสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องสร้างภาระแก่ญาติในการเช่าหรือซื้ออุปกรณ์มาใช้ที่บ้าน

นายวัฒนชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดหากายอุปกรณ์ในพื้นที่ตำบลวังประจัน ทาง อสม.ได้ดำเนินงานอยู่ก่อนแล้วใน 2 ลักษณะ คือ 1.การค้นหาในชุมชนและรับบริจาค ในส่วนนี้ อสม.เวลาออกเยี่ยมบ้านแล้วพบว่าบ้านไหนมีเครื่องมือเหล่านี้แล้วไม่ได้ใช้เนื่องจากฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้ว ก็จะสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปยังศูนย์กายอุปกรณ์ฯเพื่อนำไปเก็บรักษา และ 2.การใช้เงินรางวัลที่ได้จากการประกวดมาจัดซื้อเพิ่มเติมเข้าไป

ในทางกลับกัน เมื่อ อสม.ออกเยี่ยมบ้านและพบผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ก็จะสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ในการสนับสนุนอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังใช้สื่อสารหรือขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้วย

“โดยสรุปก็คือเราเอาเงินรางวัลมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มโดยไม่ต้องใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นแนวคิดในการสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิโดยใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์เข้ามาช่วยพัฒนาองค์ความรู้แก่ อสม. ซึ่งหากดำเนินการได้สมบูรณ์ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในภาพรวมของทั้งประเทศต่อไป” นายวัฒนชัย กล่าว

ทั้งนี้ ในการประกวดใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 ทาง รพ.สต.วังประจันก็จะสมัครเข้าร่วมประกวดอีก โดยใช้ธีมเรื่องการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์กับงาน Long Term Care เป็นประเด็นหลักในการประกวด

“นี่คือแนวของเราในปีนี้เพราะเรื่องอื่นๆ อย่างการควบคุมไข้เลือดออก ลดอุบัติเหตุ ฯลฯ ก็ทำไปเยอะแล้ว แต่ถ้าผูกโยงการใช้งานแอปฯ กับเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่อง community care, self-care ชุมชนพึ่งพาตนเองโดยที่ รพ.สต.ถอยออกมา ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือเหล่านี้ ให้เขาดำเนินการด้วยตัวเอง”

นายวัฒนชัย เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในอนาคตทางเอไอเอสน่าจะมีการแบ่งเงินรางวัลไปเสริมในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์ เช่น อาจมีการแบ่งประกวดออกมา หรือไม่ก็อาจแบ่งเงินรางวัลพิเศษสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ หรือแม้แต่ทำแบรนด์ติดบนเครื่องมือก็ยังได้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับงานของ รพ.สต.และ อสม.มากยิ่งขึ้น