อสม.ออนไลน์

 • รมช.สาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดย อสม. พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 โดยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย” เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพดีตั้งแต่ครอบครัว ถึงชุมชน
  2020-02-17 19:50
 • รมช.สาธารณสุขชี้ อสม.จะมีบทบาทสำคัญให้คำแนะนำการป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แก่ประชาชนในระยะ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ ด้านเอไอเอสจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 จำนวน 123 แห่ง พร้อมยืนยันพัฒนาแอปฯให้หน่วยบริการปฐมภูมิเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในอนาคต
  2020-02-01 20:10
 • รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สำรวจการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บป่วยทุกครัวเรือน โดยใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยจากการใช้สารเคมี
  2020-01-06 14:11
 • รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแสดงความยินดีกับหน่วยบริการที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และขอให้รักษาความดีนี้ต่อไป ชี้แอปฯนี้เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันแต่เป็นแพล็ตฟอร์มสนับสนุนการทำงานด้านอื่น ๆ ได้นอกเหนือจากการสื่อสารและการส่งงานเบื้องต้น
  2020-01-04 12:34
 • กระทรวงดิจิทัลฯชี้ แอปฯอสม.ออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล อีกทั้งช่วยเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่ประชาชน พร้อมย้ำจุดยืนยินดีสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านสุขภาพ
  2019-12-26 14:48
 • เอไอเอสประกาศราชชื่อหน่วยบริการสุขภาพที่ได้รางวัลจากโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 มี รพ.ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 123 รางวัล ปลื้มมีผลงานเข้าชิงรางวัลระดับประเทศเพิ่มขึ้น 3 เท่า อสม.กว่า 80% มีปริมาณการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางสูง แถมมีรูปแบบการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งเป้าพัฒนาแอปฯ ในลักษณะที่ช่วยประมวลผลให้มากขึ้นในอนาคต
  2019-12-25 18:14
 • ลองมาฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานบางส่วนกันบ้างว่าชอบอะไรในแอปฯอสม.ออนไลน์ และอยากปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใดอีกบ้างเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานมากที่สุด
  2019-12-16 13:09
 • แอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" เป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับปฐมภูมิระหว่าง รพ.สต. และ อสม. ซึ่งโดยเนื้อแท้ของมันก็คือแอปฯ สื่อสารระบบปิดชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดรูปแบบการข้อมูลการสื่อสารให้มีระบบ
  2019-12-14 16:14
 • ผอ.ใหม่ รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ เล็งนำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้งานหลังจากมีประสบการณ์ใช้งานมาแล้วจากที่ทำงานเดิม เบื้องต้นเน้นให้ส่งรายงานประจำเดือนและรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อน เมื่อ อสม.ใช้งานคล่องแล้วจะขยายไปใช้ฟังชั่นอื่น ๆ ต่อไป
  2019-12-09 09:49
 • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลศรีบรรพต เผยใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ สื่อสารกับ อสม.ให้ติดตามตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่มาพบแพทย์ตามนัด ช่วยลดปัญหาการขาดนัด ไม่ต้องตั้งงบค่าโทรศัพท์เพื่อใช้โทรติดตามอีก ด้าน รพ.สต.บ้านยางขาวเน้นใช้เพื่อสื่อสารจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยเพราะค้นข้อมูลได้เร็วและง่ายกว่าเอกสารกระดาษ
  2019-11-28 13:58
 • รพ.สต.บ้านนาเมือง ชูไฮท์ไลท์แอปฯ อสม.ออนไลน์ ทำโครงการ "พาคนดีไปเยี่ยมคนป่วย" ให้ อสม.แจ้งเหตุคนป่วยในพื้นที่ แล้วหมออนามัยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามพิกัดที่ อสม.แจ้งมาเพื่อช่วยดูแลหากมีปัญหาสุขภาพ แนะนำวิธีการดูแลต่อเนื่อง ญาติก็ไม่ต้องลำบากพาคนป่วยขึ้นรถมาถึง รพ.สต.
  2019-11-15 20:54
 • รพ.สต.ชมพู ใช้แอปฯอสม.ออนไลน์เป็นเครื่องมือเชิงรุกช่วยต่อต้านการลักลอบขาย "ยาชุด" ในพื้นที่ พร้อมแทรกความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ประชาชน ตั้งเป้า อสม.ลงพื้นที่ต่อเนื่องให้ข้อมูลการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจนครบทุกหลังคาเรือน
  2019-11-05 09:38

Pages