ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.ใหม่ รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ เล็งนำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้งานหลังจากมีประสบการณ์ใช้งานมาแล้วจากที่ทำงานเดิม เบื้องต้นเน้นให้ส่งรายงานประจำเดือนและรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อน เมื่อ อสม.ใช้งานคล่องแล้วจะขยายไปใช้ฟังชั่นอื่น ๆ ต่อไป

น.ส.อาภาภร ประชากูล

น.ส.อาภาภร ประชากูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโนนสมบูรณ์ อ.ปากชม จ.เลย เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์เมื่อเดือน ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ก็มีแนวคิดที่จะนำแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ มาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของ รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ทั้ง 98 คนใช้งาน เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลอยู่ที่ รพ.สต.บ้านคอนสา ซึ่งได้ใช้งานแอปฯดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วพบว่ามีข้อดีหลายประการ ทำให้การปฏิบัติงานและการประสานงานกับ อสม.มีประสิทธิภาพมากขึ้น

น.ส.อาภาภร กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า อสม.ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ มีอายุน้อย อยู่ในวัยทำงาน สื่อสารเข้าใจกันได้ง่ายและมีสมาร์ทโฟน 100% อสม.ทุกคนเล่นไลน์และสั่งงานกันผ่านทางไลน์ ขั้นตอนในขณะนี้จึงอยู่ในช่วงการสมัครใช้งานแอปฯ และแนะนำแอปฯ อสม.ออนไลน์ให้ได้รู้จัก รวมทั้งการประชุมประจำเดือนวันที่ 18 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่สาธิตการใช้งานแก่ อสม. เพื่อให้เห็นข้อดีต่าง ๆ เช่นการส่งรายงาน ข้อมูลจะไม่หาย แอปฯจะเก็บไว้ตลอด สมมุติส่งตั้งแต่เดือน เม.ย. ข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิม หากต้องการใช้ก็สามารถกลับไปค้นหาได้ทันที

"ตอนนี้เพิ่งได้ประชุม อสม.ไปรอบเดียว ถือเป็นช่วงแนะนำแอปฯ เล่าจุดดีในการใช้แอปฯนี้จากประสบการณ์ที่เคยใช้มาให้ อสม.ฟัง เท่าที่ฟังเสียงสะท้อนทางอสม.ก็สนใจเพราะอย่างน้อยประหยัดกระดาษและเก็บข้อมูลได้นาน" น.ส.อาภาภร กล่าว

น.ส.อาภาภร กล่าวต่อไปว่า แผนการใช้งานในระยะเริ่มต้นจะเน้นให้ อสม.ส่งแบบรายงานประจำเดือน และแบบรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนเพราะเวลาส่งรายงาน อสม.ต้องส่งรายงาน 2 อย่างนี้คู่กัน โดยคาดว่าเดือน ธ.ค. น่าจะใช้งานได้แบบ Full scale และเมื่อ อสม.ใช้งานคล่องแล้วจะค่อยๆขยายการใช้งานไปยังฟังชั่นการรายงานเหตุ การรายงานกิจกรรม ฯลฯ ต่อไป