ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบตั้ง 4 รองปลัด สธ. โยกจากผู้ตรวจราชการ ส่วนรองปลัดเดิมไปเป็นอธิบดี พร้อมแต่งตั้ง "หมอณัฐวุฒิ" ผู้ตรวจเขต 11 เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีผล 1 ต.ค.61 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาจำนวน 10 ราย ดังนี้

1.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 2 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ 10 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 9 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต

6.นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมอนามัย

8.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9.นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 11 เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

10.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน