กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงยามะเร็ง 4 รายการ เริ่ม 21 ก.ย.นี้

Sat, 2018-09-15 08:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางจะประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เพิ่มยามะเร็ง 4 รายการเบิกจ่ายตรงเริ่มใช้ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางจะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาเพิ่มเติม ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขการเบิกค่ายา 41 รายการ ที่ไม่สามารถเบิกในระบบจ่ายตรง โดยกำหนดให้จำนวน 4 รายการ สามารถเบิกจ่ายตรงได้โดยไม่ต้องทดรองจ่ายไปก่อน สำหรับยาอีก 37 รายการ ที่เหลือ หากแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ใช้ยาหรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้ว และวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลยื่นเรื่องมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติให้เบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยเป็นรายกรณี

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวแล้วกรมบัญชีกลางยังได้ร่วมมือกับคณะทำงานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งและโลหิตวิทยา พิจารณาเพิ่มรายการยา/เงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกค่ายาอีก 7 รายการ เช่น ยารักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ยารักษาโรคมะเร็งรังไข่ ยารักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสิทธิให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การปรับปรุงแนวทางในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา คณะทำงานได้มีการศึกษาและพิจารณาแนวทางเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาการรักษามะเร็งในแต่ละชนิด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้นมีมาตรฐานระดับสากลในแนวทางการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

Comments

Submitted by ผึ้ง on
ปัจจุบันรักษาด้วยยา vidaza ซึ่งเป็นยารักษาโรคโลหิต ด้วยวิธีจ่ายตรง หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนยาเนื่องจากยาที่ใช้อยู่ไม่ได้ผล โดยเปลี่ยนเป็นยาประเภทเดียวกัน เช่น dacogen ซึ่งเป็นยาที่มีราคาสูงเช่นกัน จะยังสามารถใช้สิทธิ์จ่ายตรงข้าราชการได้เหมือนเดิมหรือไม่ หรือต้องสำรองจ่ายก่อน (ซึ่งหากต้องสำรองจ่ายก่อนก็อาจต้องระงับการรักษา เพราะราคายาสูงมาก ไม่มีเงินสำหรับจ่ายสำรอง)

Submitted by ศาริณี สนิทประชากร on
เรื่อง : อยากทราบวิธีเบิกจ่ายยารักษามะเร็งต่อมลูกหมากจากกรมบัญชีกลาง กรณีสำรองจ่ายไปก่อน คุณพ่อต้องฉีดฮอร์โมน ชื่อ Fermagon Inj 80 mg. เดือนละ 1 ครั้งทุกเดือน ได้รับการรักษาที่ ร.พ.ศิริราช ทราบจากร.พ.ว่า ยาชนิดนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ ต้องจ่ายสำรองไปก่อนตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง จึงอยากทราบขั้นตอนการขอเบิกจ่ายเงินที่ได้สำรองไปก่อนค่ะ. ผู้ป่วยปัจจุบันอายุ 87 ปี สถานที่ทำงานตอนเกษียณ คือ ร.พ.พระพุทธบาท สระบุรี ค่ะ

บิดาป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ได้รับยาเคมีมำบัดรักษาช่วงแรกอาการไม่ทุเลา จึงเปลี่ยนยาเป็น Ramuzirumab ต้องทดรองจ่ายเอง 120115 บาท ทางรพ.ออกใบเสร็จให้ไปเบิกค่ารักษาคืนเอง จะเบิกได้คืนหมดไหมคะ แพทย์แจ้งว่าลงทะเบียนขออนุมัติกรมบัญชีกลางแล้ว

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม