ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภาตรวจสอบคลินิกย่านสุทธิสารวินิจฉัย หลังได้รับการร้องเรียน เหตุโฆษณาทำฟันเปรียบเทียบภาพก่อนและหลัง ชี้อาจเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรม และทำความผิดเรื่องโฆษณาสถานพยาบาล

ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2

ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2 กล่าวว่า ทันตแพทยสภาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ป่วยและสมาชิกทันตแพทย์ถึงคลินิกแห่งหนึ่งย่านสุทธิสารวินิฉัยว่า มีการโฆษณาภาพก่อนและหลังการทำการรักษาทางทันตกรรม เช่น การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน การทำครอบฟันขาว ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องต้นตามภาพที่ร้องเรียนมาพบว่า ภาพที่ขึ้นมานั้นอาจไม่ได้มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรม ไม่แน่ใจว่าผู้ให้บริการจะเป็นทันตแพทย์หรือไม่ และอาจเข้าข่ายการทำความผิดเรื่องโฆษณาสถานพยาบาลอีกด้วย

ทพ.ธงชัย กล่าวว่า ทันตแพทยสภามีหน้าที่ในการดูแลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ทันตแพทยสภาอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่า ผู้ให้บริการทันตกรรมในคลินิกนั้นๆ เป็นทันตแพทย์จริงหรือไม่ หากตรวจสอบว่าเป็นทันตแพทย์จริงก็จะพิจารณาว่าทำผิดจรรยาบรรณทั้งในเรื่องการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการโฆษณาการประกอบวิชาชีพหรือไม่ โดยจะมีการส่งเรื่องให้อนุกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาต่อไป ซึ่งหากกระทำผิดจริงก็จะมีโทษตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2 กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่จะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนนั้น ทันตแพทยสภาจะดำเนินการใน 2 เรื่องคือ กรณีการโฆษณาการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทยสภาได้มีการแจ้งข้อมูลให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ว่า ขอบเขตการโฆษณาวิชาชีพกระทำได้มากน้อยเพียงใด ส่วนเรื่องมาตรฐานในการรักษาทางทันตกรรม ปัจจุบันเรามีระบบการศึกษาต่อเนื่องที่ให้ทันตแพทย์มาอัพเดทความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย