ทันตแพทยสภาออกแนวปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ทันตแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็งในการรักษาทางทันตกรรม ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา

ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อดีตกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8  เปิดเผยว่า เมื่อเดือน มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทางทันตแพทยสภา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดทำ "แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็งในการรักษาทางทันตกรรม" ขึ้นมา

ทพ.ดร.ธงชัย กล่าวว่า ที่มาของการจัดทำแนวปฏิบัติดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็งมารับบริการถอนฟันแล้วเลือดไหลไม่หยุดมาขอรับขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ และทาง สปสช.ก็จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอื่นๆ จึงได้มีการสร้างกลไกป้องกันขึ้นมา โดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานข้างต้นได้ร่วมประชุมหารือในเชิงวิชาการและจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็งในการรักษาทางทันตกรรม จะแนะนำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคตับแข็งว่าต้องตรวจอะไรบ้าง ตั้งแต่การซักประวัติ การส่งตรวจแลป โดยจะมีค่าคะแนนความเสี่ยงรายการต่างๆ เพื่อพิจารณาก่อนการรักษา เช่น ค่าคะแนนความเสี่ยงเท่านี้ควรถอนฟันได้ไม่เกินกี่ซี่ หรือถ้าค่าความเสี่ยงบางรายการดูแย่ก็อาจชะลอการทำหัตการในช่องปากออกไปก่อนเพื่อรอให้ค่าตับดีขึ้น หรือในระหว่างการทำหัตการหากเกิดกรณีเลือดไหลไม่หยุดจะต้องปฏิบัติอย่างไร ใช้ยาตัวไหน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังการรักษาฟัน ซึ่งทันตแพทย์สามารถนำบางส่วนในแนวปฏิบัติฯนี้ไปแนะนำแก่ผู้ป่วยได้

"แนวปฏิบัติฯนี้ได้รับการเห็นชอบจากณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขของ สปสช. แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการประชาสัมพันธ์ โดยทาง สปสช.จะแจ้งฝ่ายทันตกรรมของโรงพยาบาลต่างๆ และทางทันตแพทยสภาจะได้แจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ รวมถึงการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์  ซึ่งการมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจะช่วยให้ทันตแพทย์มีแนวทางการรักษาไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น" ทพ.ดร.ธงชัย กล่าว

Comments

ประพัทธ์ สุระธรรม • 2019-05-12, 17:21
เยี่ยมครับ

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 43 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 50 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 52 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 54 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 58 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 1 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 43 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 50 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 52 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 54 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 58 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 1 นาที ago
กลับด้านบน