ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

 • ทันตแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็งในการรักษาทางทันตกรรม ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา
  2019-05-12 09:09
 • นสพ.ไทยโพสต์ : กกอ.เห็นชอบ 9 หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เทียบเท่าได้คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เผยพิจารณาจากการเรียนการสอน ลักษณะวิชา และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ความรู้ใหม่ๆ ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาธรรมภิบาล 4 มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการออกระเบียบ-ข้อบังคับ ตรวจสอบคุณภาพ และส่งข้อมูล 9 ม.เอกชน ให้ "รมว.ศธ." พิจารณาแล้ว
  2017-02-28 12:39
 • เผยสถานการณ์ทำฟันเถื่อน จากฟันปลอม จัดฟันแฟชั่น ถึงรีเทนเนอร์ แถมงัดสารพัดกลยุทธ์เลี่ยงกฎหมาย ล่าสุดจัดผงพิมพ์ฟันส่งถึงบ้าน ลูกค้าพิมพ์ปากเอง เตรียมชงสำนักสถานการพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะดำเนินการผู้จัดส่ง พฤติกรรมเข้าข่ายหมอฟันเถื่อน หวังผลการค้า พร้อมเตือนวัยรุ่นระวังอย่าหลงแฟชั่น ตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการเถื่อน เสี่ยงอันตราย ติดเชื้อถึงตายได้ ย้ำการจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์ต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น  
  2015-10-26 19:45
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์จับมือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการการเตรียมความพร้อมด้านทันตกรรมของไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ 24-25 ต.ค.นี้ กระตุ้นวงการทันตแพทย์ไทยรับมือกับการดูแลผู้สูงอายุ ชี้ไทยใช้เวลาเพียง 20 ปี กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เวลา 70-100 ปี กว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ไทยมีเวลาเตรียมพร้อมไม่ทัน
  2013-10-20 18:13