ตับแข็ง

 • ทันตแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็งในการรักษาทางทันตกรรม ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา
  2019-05-12 09:09
 • ธนาคารโลก :  ยาสูบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของนักสูบราว 1 ใน 3 และโดยเฉลี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 15 ปี ทำให้องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าลดจำนวนนักสูบให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2568 ซึ่งนับเป็นเป้าหมายอันท้าทายยิ่งเมื่อเทียบกับมะเร็ง ตับแข็ง และอุบัติเหตุจากการดื่มเหล้าอันเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว 1.5 ล้านคนเมื่อปี 2553 และวิธีการแก้ปัญหาโดยการเรียกเก็บภาษีบาปซึ่งเป็นแนวทางที่ธนาคารโลกสนับสนุน และได้เสนอเป้าหมาย 7 ข้อของการเก็บภาษีบาป ซึ่งหนึ่งในนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องระบบตรวจสอบประเมินผล
  2015-08-13 09:55
 • มติชน - ไวรัสตับอักเสบเป็นกลุ่ม เชื้อไวรัสที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะอาศัยอยู่ที่ตับ มีทั้งไวรัสตับอักเสบเอ, บี, ซี, ดี และอี แม้บางชนิดจะมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ก็ยังถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบซีที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับในคนไทยและประชากรทั่วโลก ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่จะมีประวัติการติดเชื้อจากทางเลือด ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเลือดจากการเสียเลือด หรือตกเลือดจากการคลอดบุตร เป็นโรคโลหิตจาง เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีการตรวจกรองไวรัสตับอักเสบซีในเลือด ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่น เสพยาเสพติดด้วยการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาดร่วมกัน ผู้ที่มีเพศสัม
  2014-03-11 10:18
 •   นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดงานมหกรรมสุขภาพถ้วนหน้าภาคพื้นบูรพา และงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีบูรพา จัดโดยกรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นำการแพทย์แผนไทยมาใช้ในโรงพยาบาล และส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแปรรูปสมุนไพรเป็นยาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ในรูปแบบทันสมัย ใช้ง่าย เพื่อนำมารักษาอาการเจ็บป่วย ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
  2013-05-17 10:19