สธ.เพิ่ม 4 มาตรการความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้

Mon, 2018-12-31 08:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 4 มาตรการความปลอดภัย ให้บุคลากรสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 เยี่ยมให้กำลังใจ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ได้ส่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมสั่งเพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัย 4 มาตรการ ดังนี้

1.ติดตั้ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลทุกแห่งให้ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งซ่อมแซมรั้วให้มีความมั่นคงแข็งแรง

2.ประสานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ในการดูแลความปลอดภัยสถานที่ทำงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรขอให้ยึดหลักความปลอดภัย

3.จัดบุคลากรปฏิบัติงานในสถานบริการตามภูมิลำเนา พร้อมทั้งจัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

4.เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน อาทิ ค่าตอบแทน ขั้นพิเศษ และระบบเยียวยาในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

“ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชน อย่าเสียกำลังใจในการทำความดี ในเรื่องค่าตอบแทน การเยียวยานั้น ขณะนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามลำดับ เหลือระเบียบข้อกฎหมายเพียงบางส่วน” นพ.สุขุม กล่าว

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม