ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 4 มาตรการความปลอดภัย ให้บุคลากรสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 เยี่ยมให้กำลังใจ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ได้ส่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมสั่งเพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัย 4 มาตรการ ดังนี้

1.ติดตั้ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลทุกแห่งให้ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งซ่อมแซมรั้วให้มีความมั่นคงแข็งแรง

2.ประสานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ในการดูแลความปลอดภัยสถานที่ทำงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรขอให้ยึดหลักความปลอดภัย

3.จัดบุคลากรปฏิบัติงานในสถานบริการตามภูมิลำเนา พร้อมทั้งจัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

4.เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน อาทิ ค่าตอบแทน ขั้นพิเศษ และระบบเยียวยาในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

“ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชน อย่าเสียกำลังใจในการทำความดี ในเรื่องค่าตอบแทน การเยียวยานั้น ขณะนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามลำดับ เหลือระเบียบข้อกฎหมายเพียงบางส่วน” นพ.สุขุม กล่าว