ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค รณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการส่งเสริมคนไทย เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ลดนักดื่มวัยใส ไม่ขายน้ำเมาให้เยาวชน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และนายพรหมมินทร์ กัณทิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเน้นย้ำในเรื่องของการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่จำหน่ายให้แก่ผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ เพื่อส่งเสริมการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 นี้ ณ ร้านอาหารมาเรีย การ์เด็นท์ จังหวัดนนทบุรี

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากข้อมูลสถิติพบว่าจำนวนคดีขับรถขณะเมาสุรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากอยากให้การท่องเที่ยวปีใหม่เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ก็ขอให้พี่น้องคนไทยตระหนักถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย เพื่อปีใหม่นี้จะได้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดี รวมถึงมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปด้วย

นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า ความร่วมมือจากผู้ประกอบการในวันนี้อย่างเช่น ร้านมาเรีย การ์เด้นท์ นั้น เป็นนิมิตรหมายอันดี จะเป็นช่องทางในการส่งเสริมการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ดื่มเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อระดับมหภาค ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม และส่งผลต่อสังคมระดับจุลภาคอย่างเช่นครอบครัว การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่คืออีกปัจจัยหนึ่งที่นำมาซึ่งอุบัติเหตุ

นายสงกรานต์ กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมปีใหม่ที่เป็นวิธีการที่อยากจะส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยร่วมกันปฏิบัติคือเรื่องของการไปสวดมนต์ข้ามปี โดยความร่วมมือของกิจกรรมนี้มีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนร่วมกันดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับยังมีวัดอีกหลายแห่งที่กำหนดกิจกรรมนี้ขึ้นในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้เรื่องของการจำหน่ายให้เยาวชนนั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพราะการไม่จำหน่ายแก่บุคคลที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบุรณ์ และบุคคลที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม tas

ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือโทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422