ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“พล.อ.ฉัตรชัย” ลั่นเป็นทหาร 40 ปี ไม่เคยเจอสงครามไหนคนเจ็บ-ตายเท่าสงกรานต์ ชี้เหตุขาดสำนึกถึงความปลอดภัย จนกลายเป็นภัยคุกคามชีวิตคนไทย เร่ง สสส.ดึงพื้นที่ทำงานสำเร็จขยายผล เน้นคิดนวัตกรรมลดอุบัติเหตุ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายในการประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 ว่า ที่ประชุมพิจารณาแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) ปี 2562-2564 โดยวางเป้าหมายในการสร้าง “จังหวัดถนนปลอดภัย” ให้เกิดขึ้นภายในปี 2564 อย่างน้อย 50% ของจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ เน้นเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย สร้างความร่วมมือให้มีบทบาทเป็นเจ้าภาพในระดับพื้นที่ และทำให้เกิดการแข่งขันกันสร้างจังหวัดถนนปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐาน รวมถึงผลักดันให้เป็นวาระระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดกระแสจังหวัดถนนปลอดภัยกระจายไปยังทั่วประเทศ เนื่องจากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา ความเข้มข้นด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยระยะแรกขอให้วางเป้าหมายเน้นดำเนินงานในจังหวัดที่เป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงก่อน เพื่อให้เกิดบทเรียนความสำเร็จของพื้นที่และนำไปสู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

“ตลอดชีวิตที่ผมรับราชการทหารมากว่า 40 ปี ยังไม่เคยเห็นการรบครั้งไหนที่มีคนเสียชีวิตเท่ากับจำนวนคนเจ็บตายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อุปสรรคสำคัญยิ่ง คือ คนไทยที่ขาดสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน จนกลายเป็นภัยคุกคามของประเทศ พฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย วัยรุ่นตั้งวงดื่มเหล้าริมถนน แต่งตัวล่อแหลม ยังมีให้เห็นตลอด ซึ่งสะท้อนทัศนคติที่ไม่สนใจความปลอดภัยของตนเองและสังคม ซึ่งผมอยากฝาก สสส.ให้ช่วยคิดหากลไกและนวัตกรรมที่จะเป็นตัวช่วยในการควบคุมความเร็ว หรือแก้ปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญในพื้นที่ เช่น หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะสตาร์ทรถไม่ติด หรือเกิดมาตรการองค์กร เช่น หากพนักงานไม่สวมหมวกนิรภัยหรือเมาแล้วขับถูกตัดเงินเดือน/โบนัส ทั้งนี้ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย มีการหารือกำหนดกรอบวิธีการ การวัดผล และให้นำมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทนฯ ทุกครั้ง รวมทั้งขอให้กระทรวงแรงงานขยายผลแนวทางของสถานประกอบการที่ทำมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้ขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้ตั้งเป้าการทำงานในระยะสั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในทางใดทางหนึ่งตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษานี้เป็นต้นไป” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว