สธ.ร่วมสร้างจิตอาสา “ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่ายอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแก่จิตอาสาพระราชทานและประชาชน 10 ล้านคนทั่วประเทศ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ทั่วประเทศ 10 ล้านคน ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40

รวมทั้งจัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ครูพลศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทหาร ตำรวจ บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นครู ก. เป็นวิทยากรอบรมประชาชน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีกว่า 1 ล้านคน เป็นการขับเคลื่อนโครงการ “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน” ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 ให้เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้คนไทย 10 ล้านคนมีความรู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และคนไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ได้

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหากได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง ภายใน 4 นาที ประกอบ กับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ โดยเมื่อพบคนหมดสติ ให้ปลุกเรียกด้วยเสียงที่ดังและตบไหล่ทั้งสองข้าง หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพทันที และใช้เครื่อง AED ตามคำแนะนำ โดยขณะใช้เครื่องห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย ทำต่อเนื่องจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 2562 มีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับฝึกอบรมแล้วกว่า 300 คน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับใช้อบรมประชาชน รวมทั้งทำสื่อการเรียนการสอน วิดีทัศน์ และคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.niems.go.th

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 26 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 29 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 26 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
กลับด้านบน