จิตอาสา

 • กรมกิจการเด็กฯ และ สสส.หนุนพัฒนาระบบส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงคราะห์นำร่อง 5แห่ง เผย 2 ปีมีอาสาสมัคร593 คน เกิดอาสาระยะยาวถึง 246 คน ศึกษาพบ กระบวนการอาสาสมัครช่วยสร้างความสุข สุขภาวะ ทักษะชีวิต เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ปรับตัวได้ กระตุ้นสังคมร่วมงานจิตอาสาเพิ่ม
  2020-12-06 14:03
 • ช่วงระยะเวลาเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจเคยเห็นรูปที่แชร์ต่อมาทางแอปพลิเคชันไลน์ เป็นรูปการ์ตูนน่ารัก ๆ เกี่ยวกับหมอฟันพร้อมแคปชันสวัสดีวันต่างๆ เชื้อเชิญให้คนที่มีปัญหาในช่องปาก แอดไลน์เข้าไปขอรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ในช่วงที่คลินิกทันตกรรมปิดให้บริการเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19
  2020-05-01 17:05
 • สสส. ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา และภาคีเครือข่าย ชวนคนไทยทำความรู้จักโครงการ ‘ปันกันอิ่ม’ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ ‘ฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุขภาวะทางสังคม’ ชวนคนไทยทำบุญวิธีใหม่ ด้วยการฝากเงินค่าอาหารไว้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ร้านอาหารเป็นสะพานบุญ ส่งต่อและแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ต้องการ เป็นการให้ที่มีความสุข อิ่มท้องและอิ่มใจไปพร้อมกัน
  2020-01-11 13:05
 • สสส.ร่วมกับ ธนาคารจิตอาสา และความสุขประเทศไทย จัดงาน ‘ปีใหม่เป็นคนใหม่ ปรับใจให้กายดี’ แถลงผลงานวิจัยโดยอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักจิตวิทยาจาก JAI Center พบผลวิจัยครั้งแรกในประเทศไทย ที่ยืนยันว่าการมีสุขภาวะทางปัญญา ส่งผลให้เกิดการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยมีปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน เกิดองค์ความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพ นำไปประยุกต์ใช้สู่การสร้างพฤติกรรมออกกำลังกายที่ยั่งยืน
  2019-12-16 14:51
 • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะ 10 จังหวัด เส้นทางจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการปีที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
  2019-10-09 19:22
 • “ปัญหาของเด็กและเยาวชนไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ที่จริงแล้วมันมีอยู่หลายๆเรื่อง เราต้องแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกัน อย่างเรื่องของเด็กแว้น จากการพูดคุยกับกลุ่มเด็กแว้น พบว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเด็กแว้น แค่พวกเขาต้องการพื้นที่ในการแสดงออกถึงพลังที่เขามีเท่านั้น”
  2019-10-05 00:11
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่ายอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแก่จิตอาสาพระราชทานและประชาชน 10 ล้านคนทั่วประเทศ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40
  2019-06-04 14:01
 • ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 มอบกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ตั้งเป้าคนไทย 10 ล้านคน มีความรู้และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเพื่อช่วยชีวิตได้
  2019-05-15 21:47
 • ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 มอบกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ตั้งเป้าหมาย คนไทยร้อยละ 20 หรือ 15 ล้านคนมีความรู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพิ่มอัตราการรอดชีวิตภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล
  2019-04-30 14:40
 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นจิตอาสาดูแลประชาชน ขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เป็นนักจัดการสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ในชุมชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก และปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ/ภาค/เขต ในสาขาต่างๆ จำนวน 920 คน
  2019-03-20 16:27
 • จิตอาสาผู้ติดเชื้อเอชไอวี รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เผย 15 ปี “ชมรมเพื่อนที่รู้ใจ” รุกดูแลจิตใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อนช่วยเพื่อนให้คำปรึกษา ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300 คน เน้นปรับวิธีคิด สร้างพลังให้ก้าวต่อ ส่วนด้านการรักษามีกองทุนบัตรทองคอยดูแล สิทธิประโยชน์ครอบคลุม พร้อมสะท้อนชีวิตช่วงติดเชื้อเอชไอวี 20 ปีที่แล้ว ก่อนมียาต้านไวรัส ทั้งมืดแปดด้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แต่หลังระบบบัตรองครอบคลุม ช่วยเข้าถึงการรักษา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2019-01-29 15:16
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำชาวสาธารณสุขทั่วประเทศ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เดินหน้าโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  2018-10-02 22:41

Pages