ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่ สมุทรปราการ ติดอาวุธให้ อสม.นำแอปฯอสม.ไปใช้ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน พร้อมเข้าร่วมประกวดแอปฯอสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ตั้งเป้าหมายคว้ารางวัลระดับประเทศ

นายนิติพัฒน์ ตั้งกิตติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ทาง รพ.สต. ได้เริ่มนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่าง รพ.สต.และ อสม.ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้นำแอปฯ อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการบริหารจัดการการทำงานของ รพ.สต. และ อสม. รวมทั้งใช้ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน เช่น นัดหมายการประชุม การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การดูแลและติดตามผู้ป่วยติดเตียง ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวกว่าในอดีต

“ก่อนหน้านี้ เราสื่อสารกับ อสม.ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง อสม.แต่ละหมู่ก็จะต้องโทรบอกต่อๆกันไป ทำให้การสื่อสารและรับสารไม่ครบถ้วน แต่เมื่อนำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้ ทำให้การทำงานของ รพ.สต.และ อสม.เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางของ อสม. นอกจากนี้ ยังช่วยให้ อสม.สามารถรายงานปัญหาของผู้ป่วยติดเตียงเพื่อขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทันที หากพบอาการที่ผิดปกติหรือแผลกดทับ”

สำหรับการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 นั้น ทาง รพ.สต.เองก็มีความพร้อม เนื่องจากปีที่แล้วเราก็คว้ารางวัลชื่นชมมาแล้ว และทุกวันนี้ อสม.กว่า 90% ก็มีสมาร์ทโฟนใช้งานอยู่แล้ว เราจะให้ อสม.ใช้งานผ่านแอปฯอสม.ออนไลน์ในทุกฟังก์ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายที่เป็นฟังก์ชันใหม่บนแอปฯอสม.ออนไลน์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ อสม.นำไปใช้ในการเก็บข้อมูลแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่กันมากขึ้น ทำให้การเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“เครือข่าย อสม.ของเราตั้งเป้าหมายว่า ปีนี้จะคว้ารางวัลระดับประเทศ เพราะเงินรางวัล จำนวน 1 แสนบาทที่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขได้รับนั้น จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและนำไปพัฒนางานของ อสม. ต่อไป” นายนิติพัฒน์ กล่าว