คน สธ.ขอถาม “ระดับอาวุโส 17 สายงานประเภททั่วไป” เมื่อไหร่จะทำได้จริง

Sun, 2019-08-18 10:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้เข้าไปประชุมวิชาชีพของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาสุข โดยเป็นตัวแทน ของสายงานจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และในฐานะเป็นประธานคณะทำงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของสายงานเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซึ่งเมื่อขอทราบและติดตามความก้าวหน้าของสายงานประเภททั่วไป ทั้ง 17 สายงาน ที่ขอกำหนดตำแหน่งอาวุโส ก็ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า สายงานประเภททั่วไป 17 สายงานยังต้องรอ ก.พ.ตอบกลับมา และ 2 สายงานสุดท้ายก็ได้ส่งเรื่องเข้า ก.พ. เมื่อเดือน มีนาคม 2561 ซึ่งทั้ง 17 สายงาน ประเภททั่วไป ที่ขอกำหนดตำแหน่ง อาวุโส ก็จะต้องรอ ก.พ. ต่อไป ทั้งๆ ที่จากเดือนมีนาคม 2561 จนถึงขณะนี้ เดือนสิงหาคม2562 เป็นเวลา 1 ปีกับ 5 เดือนเข้าไปแล้ว ก.พ. ก็น่าจะมีความคืบหน้าอะไรไปบ้าง แต่ก็ยังได้รับคำตอบจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลเหมือนเดิมว่า “จะต้องรอ ก.พ. ว่าจะตอบกลับมาว่าอย่างไร”

นับจากวันที่เราเริ่มทำงานเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งประเภทอาวุโส จากปี 2558 มาจนถึงปัจจุบันก็ 4 ปีกว่า เข้าไปแล้ว เปลี่ยนปลัดกระทรวงมาถึง 3 คน คือ นพ.โสภณ เมฆธน, นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข จนมาถึงปลัดคนปัจจุบัน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ซึ่งท่านก็จะปลดเกษียณ ในปีหน้านี้แล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าทาง ก.พ.เขาจะว่าอย่างไรในเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งประเภทอาวุโส ทันในสมัยท่านปลัดฯสุขุมหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ก็ ไม่รู้ว่าทาง ก.พ. เขามี ไทม์ไลน์ ในการทำงานของเขาอย่างไรในเรื่องนี้ผ่านมาแล้วปีกว่า ก็ยังไม่เห็นว่าอย่างไรหรือส่งสัญญาณอะไรมา

การแต่งตั้งคณะทำงานทั้ง 17 สายงาน เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยท่านปลัดโสภณ ให้ตั้งคณะกรรมการทั้ง 17 สายงานและมีคณะทำงานของแต่ละสายงาน ซึ่งทาง ก.พ.ให้มีการทำประเมินค่างานทั้ง 17 สายงานโดยใช้การกำหนดการประเมินค่างานแบบเดียวกับชำนาญการพิเศษ และทั้ง 17 สายงานก็ทำเสร็จกันเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอปลดล็อค มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตาม ว.2/2528 ใหม่เป็นกรณีพิเศษ แต่ยังคงต้องรอกันอีกต่อไป ซึ่งการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดตาม ว.2/2558 เดิม เป็นการยากมากที่จะได้ขึ้นตำแหน่งอาวุโสได้ โดยเงื่อนไขมีข้อแม้ให้ต้องมีลูกน้องถึง 4 คนและต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ซึ่งจะหาได้ยากมากในสายงานประเภททั่วไป

สิ่งที่ต้องการก็คือ อยากจะให้ทาง ก.พ. มีไทม์ไลน์ ในการทำงานของของตัวเองนับจากวันนี้ ว่ามีการทำงานอย่างไรในเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่ง อาวุโส จะได้คำตอบว่าอย่างไร และเมื่อไหร่ สิ่งที่สำคัญการทวงถามเป็นระยะๆของทั้ง 17 สายงาน ก็ต้องได้รับคำตอบและควรจะแตกต่างกัน ในแต่ละการทวงถาม ทั้งนี้ตัวแทนทั้ง 17 สายงาน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงาน เขาทำเพื่อสายงานวิชาชีพของตนเอง ไม่ใช่ “เพื่อตนเอง แต่เพื่อคนข้างหลังและคนข้างหน้าที่ยังอยู่ในสายวิชาชีพเดียวกันนี้” ก็อยากจะให้ทาง ก.พ. หรือ ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคลเอง น่าจะมีการกำหนดบทบาทการทำงานของตัวเอง ว่ามีการทำงานอย่างไรในเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งอาวุโส และจะได้คำตอบว่าอย่างไร

การทำงานของงานทุกวิชาชีพเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของระดับของกระทรวงสาสุขไปด้วยกัน จะต้องมีพื้นฐานข้างล่างส่งไปยังระดับสูง เราทำงานด้วยระบบภาษีของทางราชการของประชาชน แต่ทำไมหน่วยงานบางหน่วยงานที่กินภาษีประชาชนเหมือนกัน ถึงได้ทำงานในลักษณะนี้ คือไม่เห็นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับอื่นๆ อาจจะมีการเตะถ่วงไปเรื่อยๆ โดยเห็นว่าในเมื่อตัวเองไม่ได้อยู่ในหน้าที่ที่ต้องทำหรือรับผิดชอบแล้ว ปล่อยให้เราเดินต่อไปเอง โดยจุดหมายปลายทางให้ขึ้นอยู่กับที่ ก.พ.อย่างเดียว ว่าจะชี้ชะตามาว่าอย่างไร และคำตอบในเวลานี้ก็คือ “ต้องรอตำตอบ”

สุดท้ายก็อยากฝากไว้ ถึงท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข และทาง ก.พ. น่าจะเห็นความสำคัญ เพราะเราก็ต่างทำงานด้วยภาษีของประชาชนเหมือนกัน เขาต้องกินต้องใช้มีลูกที่ต้องเรียน อยากมีความก้าวหน้าในงานของทุกคน อย่าคิดถึงประเภทวิชาการ คือแท่งวิชาการ เชี่ยวชาญ ในระดับผู้บริหารเพียงอย่างเดียว ควรจะคำนึงถึงประเภททั่วไปบ้าง อย่าให้เขารอ ถ่วงเวลาเพื่อให้เขาเกษียณไปเรื่อยๆ วันประชุมท่านปลัดให้นโยบายว่า จะต้องให้ประเภทวิชาการ เลื่อนไหลถึงชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่ง แต่ประเภททั่วไป ไม่มีการกล่าวถึง ให้รอ ก.พ. เพียงอย่างเดียว กระทรวงก็มีตำแหน่งคล้ายๆกัน น่าจะมีการให้ได้ตำแหน่งบ้าง ไม่ใช่ว่าบล็อกกันไว้ทุกกระทรวง การปฏิรูประบบราชการ มีมาตั้งแต่ปี 2551 นี่ก็ปาเข้าไป 11 ปีแล้ว นับถึง พ.ศ.นี้ ก่อนออกจากระบบซี มีการเขียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งไว้อย่างสวยหรู ข้าราชการแต่ละแท่งก็หวังว่าจะได้เลื่อนไหลตามแท่งและตามตำแหน่งของตนเอง แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ เงื่อนไขที่ตามมา ตามข้อกำหนด ตาม ว. ต่างๆ ยากเกินไปเหมือนไม่ให้โตและสุดท้ายก็ถูกยุบตำแหน่ง แต่บางกระทรวงเขาตื่นตัว ตั้งแต่รู้ว่าจะต้องเข้าสู่ในระบบแท่ง เช่น กรมการปกครองท้องถิ่น เขามีการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ถึงระดับอาวุโส แต่ของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งตื่นตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราควรจะโทษหรือไม่โทษใคร หรือต้อง “ยอมรับชะตากรรมไปจนเกษียณอายุหรือลาออกเอง”

สิ่งที่นอกเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือสิ่งอยากจะทราบว่า “มีการสับขาหลอกกัน หรือใครมีความจริงใจมากกว่ากัน” ระหว่าง “กระทรวงของเราเองหรือ ก.พ.” ก็เท่านั้น

ผู้เขียน : นายสายชล กิตตระกูล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน รพ.ลำลูกกา อ ลำลูกกา จ ปทุมธานี ประธานชมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาวุโส สายงานเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Comments

Submitted by หลอกเด็ก on
รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ๆ เลือกเรียนสายอาชีวะ ปวช .ปวส. เพื่อไปเป็นแรงงาน ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค เทคนิเซียนในภาครัฐและเอกชน.... เพื่อเป็นแรงงานระดับสูง เป็นแรงงานที่มีทักษะพิเศษขั้นสูงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า..... เมื่อเข้าสู่ระบบแรงงานในระบบราชการก็จะได้บรรจุเป็นข้าราชการประเภททั่วไป ในระบบแท่งของข้าราชการประเภททั่วไปตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.๒๕๕๑ ซึ่งก็มีการกำหนดลำดับชั้นของข้าราชการประเภททั่วไปไว้ 4 ระดับชั้น คือ ๑.ระดับปฏิบัติงาน ๒.ระดับชำนาญงาน ๓.ระดับอาวุโส และ ๔.ระดับทักษะพิเศษ..... แต่ในทางปฏิบัติจริงของ กพ. ในการพัฒนาข้าราชการแท่งทั่วไปวุฒิ ปวช. ปวส. เหล่านี้ รัฐบาลโดย กพ.ให้โอกาสน้อยมากในการที่จะพัฒนาฝีมือข้าราชการระดับแรงงานเหล่านี้ให้ถึงระดับที่มีทักษะพิเศษ.... ข้าราชการพลเรือน สธ. แท่งทั่วไปส่วนใหญ่จำนวนมากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนากันได้แค่ระดับชำนาญงานเท่านั้น ส่วนใหญ่ในชีวิตรับราชการ กพ.เปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเลื่อระดับได้แค่ครั้งเดียวคือจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน..... หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นข้าราชการบอนไซไม้ตายซากไม่ได้รับการพัฒนาเลื่อระดับกันอีกเลย..... ไม่ต้องพูดถึงระดับทักษะพิเศษ เพราะข้าราชการแท่งทั่วไปของ สธ.ไม่มีใครตำแหน่งไหนได้รับโอกาสให้พัฒนาถึงระดับนี้เลย ..... รัฐบาลโดย กพ.และภาคการเมืองควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนแน่วแน่ที่จะเปิดโอกาสให้ข้าราชกาประเภททั่วไปทุกกระทรวงทบวงกรมได้รับโอกาสในการพัฒนาเป็นข้าราชการที่เป็นช่างฝีมือเทคนิเซียนชั้นสูงระดับทักษะพิเศษกันทุกคนทุกตำแหน่ง เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า มีคุณภาพ ร่วมทีมกันพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม