ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คนไทยป่วย “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” กว่าปีละ 3,000 ราย ติด 1 ใน 6 มะเร็งฮิต แพทย์ชี้ยิ่งเข้าถึงการรักษาเร็วยิ่งมีโอกาสรักษาได้มากขึ้น ระบุโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่น้ำมันกัญชารักษาไม่ได้ ส่วนการรักษาครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ด้าน “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ชวนร่วมงานวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก 15 ก.ย.นี้

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตที่พบได้บ่อยติดอันดับ 1 ใน 6 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยปีละกว่า 3,000 ราย สูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 60-70 ปี

สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถแบ่งออกเป็น 1. ชนิดนอนฮอดจ์กิน หรือ NHL ปัจจุบันสามารถพบได้ในเด็กและกลุ่มคนที่อายุน้อยด้วย 2. ชนิดฮอดจ์กิน หรือ HD ซึ่งจะพบป่วยในช่วงอายุ 20-30 ปี ฉะนั้นกล่าวได้ว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบได้ในทุกเพศทุกวัย และพบได้ในทุกๆ อวัยวะ การวินิจฉัยที่ชัดเจนที่สุดคือการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

ศ.นพ.ธานินทร์ กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ การรักษาจะใช้เคมีบำบัดร่วมกับยาโมโคนอลแอนติบอดี้ การฉายแสง การปลูกถ่ายไขกระดูก (สเต็มเซลล์) และการให้ยาแอนติบอดี้อย่างตรงจุด โดยโรคนี้หากเข้าถึงการรักษายิ่งเร็วยิ่งมีโอกาสรักษาให้หายได้ง่าย

ทั้งนี้ หากรักษาตั้งแต่ระยะที่ 1 จะมีโอกาสหายขาดถึงร้อยละ 70-90% เข้ารับการรักษาระยะที่ 2-4 มีโอกาสหายขาดได้ ร้อยละ 60 ซึ่งในจำนวนนี้ 60% จะตอบสนองการรักษามาตรฐาน แต่อีก 40% จะไม่ตอบสนองการรักษา แบ่งเป็น 15% ดื้อต่อการรักษา และ 25% กลับมาเป็นซ้ำในระยะเวลา 2-5 ปี และจะมีภาวะดื้อยาด้วย

สำหรับปัญหาของผู้ป่วยในปัจจุบันในระยะแรกจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เนื่องจากอาการจะเหมือนกับอาการอื่นๆ ที่พบได้ในภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้ เหงื่อออกตอนกลางคืน เป็นไข้ และน้ำหนักลดผิดปกติ โดยผู้ป่วยที่มาซักประวัติ 98% ป่วยโดยไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่มีการวิจัยว่าสารที่อยู่ในน้ำยาฟอกหนังจะมีผลต่อจำนวนผู้ป่วย

“ในกลุ่มของคนไข้ไม่ตอบสนองการรักษานั้น ปัจจุบันมีการพัฒนายาและวิธีการรักษาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนไข้มากขึ้น โดนผลการรักษาดีในระดับหนึ่ง แต่ต้องดูแลตัวเองสม่ำเสมอและมาตามนัดแพทย์ทุกครั้ง” ศ.นพ.ธานินทร์ กล่าว และว่าทุกวันนี้ สิทธิประโยชน์ 3 กองทุนสุขภาพ อันประกอบด้วย ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ระบบประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ครอบคลุมการรักษาทั้งสิ้น

ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า น้ำมันที่สกัดจากกัญชา ส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงจากผลการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง แต่เมื่อนำมาใช้ในมนุษย์อาจมีผลที่แตกต่างออกไป และทุกวันนี้ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกว่าสารสกัดจากกัญชาสามารถรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ นอกจากนี้สารสกัดของกัญชา

“เราไม่อยากให้ผู้ป่วยเสียโอกาสทางการรักษา เพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถรักษาให้หายขาดได้หากเข้าถึงการรักษาตั้งแต่ในระยะแรกๆ ฉะนั้นถ้าไปใช้แนวทางอื่นจนมะเร็งลุกลาม แล้วค่อยกลับมารักษาอาจจะเป็นเรื่องยากและโอกาสหายขาดน้อยลง” ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ กล่าว

อนึ่ง ในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ตรงกับ “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก” ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์และสถานพยาบาลรวม 13 แห่ง จัดกิจกรรม “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around – Fight to Lymphoma” ครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย.นี้ เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 ลานอีเดน

ภายในงาน จะได้พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา เกี่ยวกับแนวทางการรักษาและไขข้อข้องใจในทุกประเด็น ตลอดจนพบดารานักแสดงและกิจกรรมพิเศษอีกจำนวนมาก ผู้ที่สนใจสามารถโดยลงทะเบียนได้ที่ Facebook : ThaiLymphoma