ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ ครม.เห็นชอบย้ายผู้บริหารระดับสูง สธ. 4 ราย หมอธเรศ จากเลขาธิการ อย.ไปเป็นอธิบดี สบส., หมอไพศาล จากรองปลัด สธ.ไปเป็น เลขาธิการ อย., หมอณรงค์ จากผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัด สธ. และหมอยงยศจากผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นรองปลัด สธ. จับตาแต่งตั้งโยกย้ายครั้งต่อไปในตำแหน่งผู้ตรวจรราชการที่ว่างลง 3 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

3.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จากการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงดังกล่าว ทำให้ขณะนี้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี 4 ราย ดังนี้

1.นพ.ศุภกิจ ตั้งศิริลักษณ์

2.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

3.นพ.ณรงค์ สายวงศ์

4.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

ขณะที่ฝั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะมีตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง ดังนั้นลำดับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปคือ การแต่งตั้งผู้ตรวจราชการที่ว่างอยู่ 3 ตำแหน่ง คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เร็วๆ นี้