ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. ร่วมส่งเสริมเทศกาลกินเจ งดเนื้อสัตว์ เสริมบุญบารมี แนะผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารเจโดยดูข้อมูล บนฉลาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  อย.  ได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ ในการเลือกซื้ออาหารเจและผักผลไม้อย่างปลอดภัยแก่ผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารเจที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูป ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือ     ชื่อและที่ตั้งผู้นําเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สําคัญ วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ เป็นต้น อย. ได้ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ  โดยปัจจุบันมีการพิจารณาอนุญาตใน 11 กลุ่มอาหาร เช่น อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส (ซอส ซีอิ๊ว น้ำปลา) ผลิตภัณฑ์นม อาหาร   กึ่งสำเร็จรูป (ข้าวต้ม โจ๊กที่ปรุงแต่ง และแกงจืด ชุปชนิดเข้มข้น ชนิดผงหรือชนิดแห้ง) ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพแล้ว 1,377 ผลิตภัณฑ์ และในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์เป็นสูตรเจ หลายรายการ เช่น น้ำนมถั่วเหลือง น้ำข้าวกล้องงอก   น้ำผลไม้ ซีอิ๊ว ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สูตรเจ ที่มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือที่เหมาะสม  เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นอกจากนี้  อย. ได้เก็บตัวอย่างอาหารประเภทผักและผลไม้ที่ประชาชนนิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ได้แก่ กะหล่ำปลี คะน้า ผักบุ้ง เห็ดนางฟ้า ผักกวางตุ้ง แครอท ฝรั่ง กล้วย และส้ม จากท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารฆ่าแมลงด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (GT Test Kit) จำนวน  43 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่า ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง

หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม้ได้มาตรฐาน หรือ  ไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application/ Line: FDAthai หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ อย. จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับ ผู้ที่กระทําผิดต่อไป