ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยือนเทศกาลถือศีลกินผักถิ่นภูเก็ต ชื่นชมโรงครัวศาลเจ้าและร้านอาหารเจ ปรุงอาหารเจตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม แนะนำประชาชน นักท่องเที่ยวเลือกร้านอาหารที่มีป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมโรงครัวศาลเจ้าและร้านอาหารเจ ที่ศาลเจ้ากระทู้ อ.กระทู้ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และศาลเจ้าบางเหนียว อ.เมือง จ.ภูเก็ต และให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ ได้มีโอกาสมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 บริเวณศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต และได้เยี่ยมชมโรงครัวศาลเจ้าที่เป็นโรงครัวขนาดใหญ่ มีการปรุงอาหารเจได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งการจัดสถานที่สำหรับเตรียม/ ปรุงประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร การกำจัดขยะและน้ำเสีย งดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ให้คำแนะนำแก่โรงครัวศาลเจ้าทั้ง 29 แห่ง และร้าน/แผงลอยอาหารรอบบริเวณศาลเจ้า ตามแบบตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักโดยเฉพาะ และสุ่มเก็บตัวอย่างผัก ตรวจหาสารเคมีตกค้าง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ขอให้ผู้ร่วมเทศกาลถือศีลกินผักได้อิ่มบุญ และมีสุขภาพดี โดยเลือกอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม นักท่องเที่ยวและประชาชนเลือกซื้ออาหารจากร้านที่มีป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และเมื่อไปไหว้เจ้าควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมควันธูป 

 

พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า  พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารเจที่ปรุงประกอบอาหารประเภททอด ได้แก่ เต้าหู้ทอด ปอเปี๊ยะเจทอด กล้วยทอด เผือกทอด มันทอด เป็นต้น ขอความร่วมมือให้เลือกใช้น้ำมันทอดอาหารใหม่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและ เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำมันเก่า  เพื่อให้ดีต่อสุขภาพควรเลือกปรุง ประกอบ  อาหารเจประเภทนึ่ง หรือ อบ แทนก็จะดีกว่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง