ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.- สคอ.-ร.ร.ทักษะพิพัฒน์ เอสซีจี ร่วมจัดกิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน ชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพทั่วประเทศเสริมสร้างทักษะขับขี่ให้พนักงาน แนะเคล็ดลับหลักสูตรสากล 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ จ.สระบุรี -โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.) เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงใกล้ปีใหม่ 2563 ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน คือ พันธกิจหลักของ สสส. ในอดีตคนเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อมากสุด แต่ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของอัตราเสียชีวิตมาจากโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน รวมถึงอุบัติเหตุทางถนนที่อัตราการตายของไทยสูงติดอันดับโลก จึงนับเป็นปัญหาสุขภาวะสำคัญที่ทำให้ สสส. ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 21 ล้านคัน ไม่นับรวมรถที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ รวมรถทุกประเภทอยู่ที่ 40 ล้านคัน จากข้อมูลของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีรูปแบบการชนเกิดจาก ชนตัดหน้าในบริเวณทางกลับรถ ทางแยก ทางเข้า-ออกซอย และชนท้าย และอุบัติเหตุที่ทำให้มีคนเสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจาก ชนสิ่งกีดขวาง การชนท้าย และเมื่อรถจักยานยนต์ ชนกับ รถบรรทุก และยานพาหนะที่จอดอยู่ข้างทาง เมื่อประสบเหตุโอกาสตายสูง ซึ่งประเทศไทยยังต้องการกลไกการจัดการเชิงระบบในทุกองค์ประกอบ และต้องช่วยกันร่วมมือกันทำทุกมิติ เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ลง นำไปสู่เป้าหมายที่หยุดการเจ็บตายจากอุบัติเหตุ และภาคเอกชน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะร่วมแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จไปด้วยกัน

นายชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงดังกล่าวของปี 2562 ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุสูงถึงกว่า 3,791 ครั้ง จะพบว่ามีสาเหตุหลักมาจากความไม่พร้อมของ “คน” ทั้งการขาดสติในการขับรถจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับรถเร็ว ด้วยความประมาท รองลงมาคือ “รถ” และ “เส้นทาง” ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี เน้นเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และศักยภาพการขับขี่ในทุกสาขาอาชีพ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์จัดกิจกรรม “โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” เป็นหลักสูตรรับรองระดับสากล ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุความสูญเสียลงได้

โดยแนะนำ เคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย ได้แก่ มองไกล – มองข้างหน้า- มองโดยรอบ-ปฏิบัติเพื่อหาพื้นที่ว่างเลือกช่องทางจราจรที่ลื่นไหล เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย วางแผน และตัดสินใจ เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ โดยการฝึกจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญในการขับขี่ และปฏิบัติเพื่อหลบหลีก เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งคนและรถ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้อย่างยั่งยืน

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยเสียชีวิต 50-70 รายต่อวัน ไทยติดอันดับ 9 ของโลกและอันดับ 1ของอาเซียน ซึ่งการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด หากมีทักษะเฉพาะที่ถูกต้อง ร่วมด้วยมีจิตสำนึกความปลอดภัย ก็จะสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างมาก โดยการทำงานกับ จป.ครั้งนี้ สคอ. มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการทำงานของ จป.และแรงานที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 22 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การเดินทางไปกลับที่ทำงานและบ้าน รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยว ขอให้ใช้โอกาสนี้ผลักดันให้มีนโยบายในโรงงาน หรือหน่วยงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่อง ใช้เป็นเครื่องมือยกระดับความมีระเบียนวินัยของคนไทยทั้งประเทศ รองรับการลงทุนจากต่างชาติ เพิ่มการพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนาคน

พร้อมสร้างกระแส ส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นกลับบ้านปลอดภัย ส่งพนักงานกลับบ้าน ผู้บริหารมอบนโยบาย ให้ความรู้ก่อนเดินทาง ดื่มไม่ขับ รวมถึงจัดเลี้ยงฉลองที่ไม่ควรมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วม อยากให้ไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ความสัมพันธ์ในองค์กรสร้างสายใยแห่งความปลอดภัย ส่งความรัก ความปลอดภัยไปยังคนรักและครอบครัว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills