ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กมธ.สาธารณสุขรับฟังข้อมูลชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประเด็นไม่ได้นับระยะเวลาก่อนการบรรจุมานับรวมกับอายุราชการ และปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ ข้าราชการรุ่นน้องได้มากกว่ารุ่นพี่ พร้อมเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ปัญหา

นายมานพ ผสม

นายมานพ ผสม ประธานชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันที่ 14 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ตนได้เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏร ในประเด็นเรื่องขอความเป็นธรรมกรณีพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ได้นับระยะเวลาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการมานับรวมกับอายุราชการ และความเหลื่อมล้ำจากการเยียวยาตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร 1012.2/250

นายมานพ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจาก สธ. ก.พ. และ กรมบัญชีกลางเข้าร่วมรับฟัง โดยทางกรมบัญชีกลางชี้แจงประเด็นที่พนักงานของรัฐไม่ได้นับระยะเวลาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการมานับรวมกับอายุราชการว่าติดขัดที่กฎหมายของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งระบุว่าให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้นที่จะมีสิทธิในกองทุน ทำให้ไม่สามารถนับอายุราชการได้ ซึ่งทางชมรมฯได้นำเสนอไปว่าก่อนหน้านี้เคยมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 พ.ย. 2543 ที่ให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานของรัฐมีสิทธิในกองทุน กบข. ทว่าไม่มีการดำเนินการตามมติ ครม.ดังกล่าวแต่อย่างใด

นายมานพ กล่าวว่า จำนวนพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถนับอายุราชการได้ปัจจุบันมีทั้งหมด 22,181 คน ซึ่งหลังจากที่ กมธ. ได้รับฟังข้อมูลต่างๆแล้ว ทางประธาน กมธ.สาธารณสุข บอกว่าจะดำเนินการเสนอเรื่องไปที่ ครม.เพื่อมีมติแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ พร้อมทั้งยังจะรวมย้อนหลังเพื่อชดเชยให้แก่พนักงานของรัฐที่ลาออกไปแล้วด้วย

ขณะที่ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำจากการเยียวยาตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร 1012.2/250 นั้น ทางชมรมฯได้เรียกร้องขอความยุติธรรมมาโดยตลอดเพราะ นร.250 ทำให้ข้าราชการรุ่นน้องได้รับเงินเดือนมากกว่าข้าราชการรุ่นพี่ตกประมาณ 7,800-10,000 บาท เปรียบเทียบเฉพาะวิชาชีพเดียวกัน เช่น พยาบาลกับพยาบาล ล่าสุดหลังจากที่ชมรมฯได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องนี้แล้วโดยมีตัวแทนจาก ก.พ. สธ. และกรมบัญชีกลางเป็นหนึ่งในคณะทำงาน ขณะเดียวกันทาง กมธ. ก็เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นจริง สมควรที่จะมีการแก้ไข จึงได้มอบหมายให้ ก.พ.นำไปพิจารณา โดยหากแก้ไขไม่ได้ให้นำเรื่องให้ สธ.รับผิดชอบและทำเรื่องเสนอ ครม.ต่อไป

"ครั้งนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่พิเศษกว่าครั้งที่ผ่านๆมา เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหน ทางหน่วยงานนั้นๆก็บอกว่าจะส่งเรื่องให้ สธ. ตลอด แต่ครั้งนี้ทาง กมธ. จะเสนอเรื่องเข้า ครม.โดยตรงเลย ไม่ต้องผ่าน สธ. อีก หลังจากนี้เราก็คงจะติดตามความคืบหน้าจากท่าน กมธ. เป็นระยะๆต่อไป" นายมานพ กล่าว

ขอบคุณภาพจาก Facebook เพจ พนักงานของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน-สาธิต” ห่วงอดีต พนง.ของรัฐกว่า 2 หมื่นคน ตั้งกก.หาทางออกเงินเดือนเหลื่อมล้ำ-อายุราชการ