ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าบุหรี่นำเข้า พบสต็อกบุหรี่ซิกาแรตจำนวนมากที่ยังเป็นซองบุหรี่แบบเก่ารอการจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีก ทั้งนี้ตั้งแต่ 9 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เท่านั้น พร้อมเตือนร้านค้าปลีกอย่ากักตุนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าไว้ขาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. ลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าบุหรี่นำเข้า ของบริษัทเจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการกระจายสินค้า และวางจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น

จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าดังกล่าว พบสต็อกบุหรี่ซิกาแรตจำนวนมากที่ยังเป็นซองบุหรี่แบบเก่ารอการจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีก ทั้งนี้ ซองบุหรี่รูปแบบเก่าสามารถวางขายได้ถึงแค่วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เท่านั้น นอกจากนี้ยังตรวจพบซองบุหรี่แบบใหม่ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กรมควบคุมโรค ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ปฏิเสธรับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่งมาวางขายในร้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าร้านค้าปลีกใดมีการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852