ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไม่ใช่ครั้งแรก ผู้ต้องขังป่วยตายจากไทรอยด์เป็นพิษ กรมราชทัณฑ์รู้สาเหตุตั้งแต่ปี 61 ทำหนังสือกำชับเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ เหตุได้รับฮอร์โมนไทรอยด์จากคอสัตว์มากเกินขนาด ให้หลีกเลี่ยงชิ้นส่วนบริเวณลำคอ กรณีไก่ทั้งตัวต้องตัดชิ้นส่วนบริเวณคอไก่ที่มีต่อมไทรอยด์ออกทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไทรอยด์ พร้อมหลีกเลี่ยงอาหารบดหรืออาหารที่ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ได้มาประกอบอาหาร และควรงดอาหารประเภทลูกชิ้น ไส้กรอก ลดการปนเปื้อนของอาหารหรือชิ้นส่วนที่ไม่ควรรับประทาน

สืบเนื่องจากกรณีมีผู้ต้องขังป่วยเสียชีวิตในช่วงปีใหม่ไล่เลี่ยกันถึง 4 คน ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และได้ข้อสรุปเบื้องต้นพบว่า อาจเกิดจากการระบาดของโรคไทรอยด์เป็นพิษนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้าเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาก่อน โดยกรมราชทัณฑ์ก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวดี และได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องกำชับการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ โดยเป็นหนังสือจากกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705.2/35263 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ โดยระบุว่า

ด้วยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำ อย่างน้อย 3 แห่ง เกี่ยวกับอุบัติการณ์การพบผู้ต้องขังป่วยด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงแบบเฉียบพลันหลายรายและจากการสอบสวนโรค พบลักษณะการเกิดโรคพร้อมกันเป็นกลุ่มก้อน เบื้องตัน มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษจากการได้รับฮอร์โมนไทรอยด์จากการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ และ หมูบริเวณคอและหลอดลม โดยฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์สัตว์ดังกล่าว ไม่สามารถทำลายด้วยความร้อน จึงทำให้ผู้ต้องขังได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนเกินขนาด และมีอาการแสดงของภาวะไทรอยด์เป็นพิษตามมา

ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษให้เรือนจำทัณฑสถาน ทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้

1. เฝ้าระวังคุณภาพวัตถุดิบของอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง โดยคณะกรรมการตรวจรับอาหารดำเนินการตรวจรับวัตถุดิบตามคุณลักษณะอาหารอย่างเคร่งครัด

2. อาหารประเภทเนื้อสัตว์ กรณีเนื้อหมู และเนื้อวัว ต้องหลีกเลี่ยงชิ้นส่วนบริเวณลำคอ และกรณีไก่ทั้งตัว ต้องตัดชิ้นส่วนบริเวณคอไก่ที่มีต่อมไทรอยด์ออกทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไทรอยด์ฮอร์โมน

3. หลีกเลี่ยงอาหารบดหรืออาหารที่ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ได้มาประกอบอาหาร ควรงดอาหารประเภทลูกชิ้น ไส้กรอก เพื่อลดการปนเปื้อนของอาหารหรือชิ้นส่วนที่ไม่ควรรับประทาน

4. มอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ติดตามเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยหากพบผู้ต้องขังกล้ามเนื้ออ่อนแรง น้ำหนักผิดปกติ มือสั่น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลทราบโดยทันที

5. พยาบาลเรือนจำ ดำเนินการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เบื้องต้นตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการส่งรักษาโดยเร็ว พร้อมรายงานข้อมูลให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และกองบริการทางการแพทย์ทราบ หากพบผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป