สธ.เปิด ‘คลินิกมลพิษออนไลน์’ ให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเอง

Wed, 2020-01-22 18:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ส่งทีมหมอครอบครัว อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยง แนะนำการป้องกันตัว พร้อมเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com เพื่อให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเอง

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งรัดการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ส่งทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทีมหมอครอบครัว และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำป้องกันผลกระทบ แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์ไปแล้วกว่า 400,000 ชิ้น รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด โรคตาอักเสบ โรคผิวหนัง และให้ทุกแผนกในโรงพยาบาลเพิ่มการเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่น และให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง รวมทั้งเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่าย สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรต้นแบบร่วมลดฝุ่น เช่น การตรวจควันดำของรถยนต์ราชการและรถเจ้าหน้าที่พร้อมสติ๊กเกอร์ ลดการใช้รถยนต์มาทำงาน ทำงานที่บ้านสัปดาห์ละ 1 วัน

สำหรับมาตรการที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ ได้เปิดศูนย์อำนวยการระดับกระทรวง และใน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ลำปาง แพร่ นครราชสีมา เปิดคลินิกมลพิษและห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาล ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น กทม. เชียงราย กำแพงเพชร และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าฝุ่นสูง ออกเทศบัญญัติ เช่น ห้ามการเผา เป็นต้น จัดห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก หน่วยงานต่าง ๆ เฝ้าระวังและสื่อสารแจ้งเตือน ผ่านไลน์ เฟซบุ๊ค และสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน

Add new comment