ก.พ.ปลดล็อกเภสัชกรใช้หลักสูตรระยะสั้นขึ้นชำนาญการพิเศษ

Mon, 2020-02-17 13:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เลขาธิการสภาเภสัชกรรมชี้ ก.พ.รับรองหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ช่วยปลดล็อกขึ้นระดับชำนาญการพิเศษได้โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรหลักสูตร 1 ปี

ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติรับรองวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เป็นวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรม ที่ ก.พ. กำหนด กรณีผู้ที่จะส่งคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งถือเป็นการปลดล็อกให้น้อง ๆ เภสัชกรที่อยู่ใน Pipe Line ได้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้โดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด

ผศ.ดร.ภญ.วรรณา กล่าวว่า การที่เภสัชกรจะขึ้นระดับซี 8 ได้ ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดให้ต้องผ่านหลักสูตรปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ปี ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้มีเภสัชกรที่ถูกชี้ตัวให้เข้าสู่ซี 8 แล้ว แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ ซึ่งสภาเภสัชกรรมรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเพราะเภสัชกรในอดีตเรียน 5 ปี และปัจจุบันก็เรียน 6 ปี แต่ก็ยังอยู่ในแท่งที่เหมือนกลุ่มที่เรียน 4 ปี ทางสภาเภสัชกรรมจึงพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อให้ สธ..ให้ความเป็นธรรมกับวิชาชีพเภสัชกรรม แต่ก็ยอมรับว่าในระยะเวลาอันสั้นคงแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้ จึงพยายามช่วยปลดล็อกให้น้อง ๆ ที่ติดซี 8 ก่อน

ทั้งนี้ สภาเภสัชกรรมได้เสนอทั้ง สธ. และ ก.พ. เพื่อให้รับรองหลักสูตรระยะสั้นที่สภาเภสัชกรรมรับรอง โดยเป็นหลักสูตรระยะ 4 เดือน ซึ่งมีความเข้มข้นในการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถใช้เทียบเท่าปริญญาโทหรือหลักสูตร 1 ปี เพื่อให้น้อง ๆ เภสัชกรสามารถเข้าสู่ชำนาญการพิเศษได้ ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม