ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.พบ ‘ฟ้าทะลายโจร’ ยับยั้งไวรัสในหลอดทดลองได้ เตรียมวิจัยต่อยอดกับไวรัสโคโรนา 2019 ว่ายับยั้งได้หรือไม่ คาดภายใน 1 เดือนทราบผล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวในการแถลงข่าวความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ว่า ขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ไทย จากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันทำการทดลองทางห้องปฏิบัติการ ค้นพบว่าสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรของประเทศไทย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาต่อยอดกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็จะทำการขยายผลต่อไป

นพ.ปราโมทย์ กล่าวต่อว่า กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม โดยในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของสารสกัดฟ้าทะลายโจร รวมถึงสมุนไพรอื่น เพื่อดูกลไก ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเดิมได้มีการศึกษาเรื่องสารสกัดฟ้าทะลายโจรอยู่แล้วว่ามีฤทธิ์ในเชิง Antiviral broad spectrum เช่น ฤทธิ์การต้านไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ การเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือการต้านการอักเสบ ทำให้มีการใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โดยจะให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยสุขภาพดี 10 คน รับประทานยาฟ้าทะลายโจร และอยู่ใน รพ. 5 วัน จากนั้นจะเอาซีรัม ของกลุ่มตัวอย่างไปใส่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดูว่าจะสามารถทำให้เชื้อตายได้หรือไม่ ทั้งนี้การทดลองจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน