ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภาแถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 เดินหน้าโครงการซื้อประกันชีวิตให้แพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ คุ้มครองแพทย์กว่า 6 หมื่นคน และพยาบาล 2.2 แสนคน ด่านหน้าสู้โควิด-19 ระบุถ้าทุนคุ้มครอง​ท่านละ 5 ล้านบาทก็จะคิดเป็นทุนคุ้มครอง​ทั้งหมดประมาณ​ 1.4 ล้านล้านบาทเพื่อคุ้มครอง​แพทย์​พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติงาน​ดูแลโรค​ COVID-19

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา แถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 โดยระบุว่า ต่อกรณีของ โรคระบาด COVID-19 จากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในขณะนี้ ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารของแพทยสมาคม เนื่องจากเล็งเห็นว่า แพทย์ ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับโรคร้ายอันมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน จึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมีโอกาสถึงแก่ชีวิตอย่างที่เห็นในต่างประเทศ

ขวัญและกำลังใจในยามนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็งให้กับแพทย์ในด่านหน้าทั่วประเทศ และเป็นที่มาของ "โครงการซื้อประกันชีวิตให้แพทย์ทั่วประเทศ"

ในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือ จากบริษัทไทยประกันชีวิต และ AIS ซึ่งมีความเห็นตรงกันในหลักการ และกำลังจัดทำรายละเอียดของโครงการ โดยหวังให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการนำพาประชาชนผ่านวิกฤตการณ์ร้ายแรงของชาติในครั้งนี้สำหรับความคืบหน้า เราจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากรายงานสถานการณ์ของโรค COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเร็วจากที่เคยพบวันละต่ำกว่า 5 ราย เป็นวันละ 10 กว่าราย ซึ่งต่อมาจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นภาระทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำ

แพทย์และพยาบาลจะเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่จะเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ที่อยู่ภายใต้สังเกตการณ์ ผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยหนักที่จะต้องช่วยกันรักษาอย่างสุดความสามารถในหออภิบาลในโรงพยาบาล

นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้แล้ว การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ตรงที่ว่า ต้องดูแลตนเองและผู้ป่วยรายอื่นมิให้เชื้อมาติดตนเองหรือแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วย เท่ากับนำตนเองเข้ามาทำงานเพิ่มและเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยแท้

แพทยสภาและแพทยสมาคมในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดูแลแพทย์และเข้าใจพยาบาลที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับแพทย์ จึงเห็นว่า หากการที่แพทย์และพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคนี้ แล้วตนเองต้องติดเชื้อและเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงกับต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นการสูญเสียคุณค่าอย่างมหาศาลในวงการวิชาชีพ เราจะเยียวยาให้ขวัญกำลังใจกันอย่างไรในด้านเศรษฐานะ

ผมในฐานะนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งแก่บริษัทไทยประกันชีวิต เอไอเอส และ กสทช. ที่มาร่วมกันในโครงการที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาลในการต่อสู้กับโรค COVID-19 ครั้งนี้

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล วิชาชีพสุขภาพทุกวิชาชีพ ได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการที่ต้องตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วย อีกทั้งมีความกดดันอีกมากจากสังคม ซึ่งผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์ นำไปสู่การคุกคามต่อบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขอรบกวนสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ และเชิญชวนประชนชนช่วยกันส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ๆ ที่สามารถทำได้ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ “แนวหน้า” ในการต่อสู้กับไวรัส Covid-19 ที่ทำงานอย่างหนัก เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

นายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ กล่าวว่า ศึกครั้งใหญ่​หลวงมาก​ ข้าศึกประชิดคูเมือง​ ข้าศึกบางส่วนเข้าถึงใจกลางพระนครแล้ว​ แนวหน้าสู้​ศึก​ COVID-19 ทั้งแพทย์​พยาบาลต้องเผชิญหน้า​กับศัตรู​ร้ายที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตเพื่อนำความผาสุกกลับสู่คนไทยอีกครั้ง​ ศูนย์​สนับสนุน​นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ​จะประสานการสนับสนุน​วัสดุปัจจัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ​ประสิทธิผล​สูงสุด​ ทั้งแพทย์​พยาบาลเกือบ 3 แสนคนต้องทำงานเสี่ยงภัยเพื่อคนไทยทุกคน​ ทางแพทยสภา​ แพทยสมาคม​โดยการสนับสนุน​ของไทยประกันชีวิต​ กสทช​ ais true dtac ที่จะช่วยกันสนับสนุน​เพื่อออกกรมธรรม์​ประกันชีวิต​คุ้มครอง​แพทย์ ​6 หมื่นคน และพยาบาลกว่า 2 แสน 2 หมื่นคน ​ที่ส่วนหนึ่งจะเสี่ยงภัยเข้าดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ​ด้วย โดยถ้าทุนคุ้มครอง​ท่านละ 5 ล้านบาทก็จะคิดเป็นทุนคุ้มครอง​ทั้งหมดประมาณ​ 1.4 ล้านล้านบาทเพื่อคุ้มครอง​แพทย์​พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติงาน​ดูแลโรค​ COVID-19