อสม.เคาะประตูบ้าน ให้คำแนะนำป้องกัน ‘โควิด-19’ กว่า 1 ล้านหลังคาเรือน

Sat, 2020-03-21 12:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้ความรู้ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน ส่ง อสม. เคาะประตูบ้านกว่า 1 ล้าน 6 แสน หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุมวิชาการ อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโรคโควิด-19 เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน พร้อมมอบรางวัลการประกวดจัดทำหน้ากากผ้าของ อสม. ในระดับจังหวัด

นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมวิชาการ อสม. เคาะประตูบ้านต้านโรคโควิด-19 โดยเชิญประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกจังหวัดมาร่วมประชุมที่ส่วนกลาง จัดที่นั่งระยะห่างกัน และให้อสม.ทั่วประเทศ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่ม ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) งดการทำกิจกรรมทางสังคม ขณะเดียวกันให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน ออกเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ คำแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1 ล้าน 6 แสนหลังคาเรือน รวมทั้งติดตามสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคต่อเนื่อง

ด้าน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อสม.ที่มีจำนวนกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นกำลังหลักในการดูแลคนในชุมชน ได้ออกไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้แก่ประชาชนและติดตามกลุ่มเสี่ยง สอนทำหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับไว้ใช้ในครัวเรือน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้เริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยก่อนออกปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง จัดหาหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับอสม.ทุกคน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า วันอสม.ในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ การสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า และทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ พร้อมมอบรางวัลประกวดจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ประเภทชมรม อสม. ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ ปัตตานี และกระบี่ รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distance ถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ที่เข้าประชุมได้มีการจัดแบ่งห้องประชุม และจัดที่นั่งให้ห่างกันในระยะ 2 เมตร พร้อมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้หน้าห้องประชุมทุกห้อง นอกจากนี้ ผู้ร่วมประชุมทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิจากกล้องถ่ายภาพความร้อนก่อนเข้างาน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม