ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการ อย.เผย ปัจจุบันจัดสรรหน้ากากให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ. วันละ 1.5 ล้านชิ้น ส่วนหน้ากาก N95 และ ชุด PPE กระจายตามข้อมูลการรายงานผู้ติดเชื้อของกรมควบคุมโรคโดยสำรองที่ กทม. 10,000 ชุดและในเขตสุขภาพอีก 10,000 ชุด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ว่า อยากจะให้ความมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ จะ supply ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยในส่วนของการกระจาย Surgical Mask ได้ใช้กลไกองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นผู้จัดหาและกระจายไปโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 7,129,350 ชิ้น โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ. 334,000 ชิ้น

ส่วนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย คณะแพทย์ต่างๆ โรงพยาบาลเอกชน จัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง แบ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1,570,000 ชิ้น โรงพยาบาล คลินิกเอกชน 3,160,000 โรงพยาบาลสังกัด กทม. 1,445,000 ชิ้่น จัดสรรรวมทั้งหมด 13,638,350 ชิ้น

"ต้นเดือน มี.ค. สธ.จัดสรรแก่โรงพยาบาลในสังกัด 700,000 ชิ้น/วัน เพิ่มเรื่อยๆ จนเป็น 1,500,000 ล้านชิ้น/วัน ในปัจจุบัน" นพ.ไพศาล กล่าว

ส่วนการกระจายหน้ากาก N95 และ ชุด PPE นั้น จะใช้ระบบการกระจายใช้ อภ. โดยจัดสรรตามข้อมูลการรายงานผู้ติดเชื้อของกรมควบคุมโรค โดยมีการสำรองฉุกเฉินใน กทม.สำรอง 10,000 ชุด และในเขตสุขภาพอีก 10,000 ชุด

ขณะที่ยา Favipiravir มีสต๊อกกลางที่ อภ. และในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพต่างๆ ทั้ง 12 เขต รวมทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ถ้ามีข้อบ่งชี้ให้ต้องใช้ก็สามารถจ่ายยาได้ทันที และเมื่อใช้ยาไปแล้วจะนำยาจากสต๊อกกลางไปเติมให้

ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยังมีผู้บริจาคจากรัฐบาลจีนและกลุ่มอาลีบาบาอีกด้วย

นพ.ไพศาล กล่าวอีกว่า การบริหารในอนาคตจะเป็นแบบ Real Time เมื่อโรงพยาบาลร้องขอมา ผู้ตรวจราชการแต่ละเขตสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์เรียกดูข้อมูลสต๊อก ปริมาณความต้องการใช้ แล้วส่งของได้ทันเวลา