ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พยาบาลจ้างเหมา 3 จังหวัดชายแดนใต้วอนรัฐบาลอย่ามองข้าม ขอให้สิทธิบรรจุรับราชการด้วย ชี้เป็นพยาบาลวิชาชีพ ทำงานด่านหน้าต้านไวรัสโควิด-19 เหมือนกัน

นายมัฮดี มูเด็ง ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้างสาธารณสุข เป็นข้าราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่งนั้น ปรากฎว่าพยาบาลจ้างเหมาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอีก 4 อำเภอของ จ.สงขลา จำนวน 184 คน ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการบรรจุด้วย ทั้งๆที่เป็นพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในการควบคุมป้องกันรักษาโรคโควิด-19

นายมัฮดี กล่าวว่า พยาบาลจ้างเหมา คือพยาบาลที่ถูกจ้างโดยโรงพยาบาล ทำงานแบบเดียวกับพยาบาลที่จ้างในรูปแบบอื่นๆ มีศักดิ์ศรีและอำนาจหน้าที่เหมือนกัน แต่ไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานเพราะหากวันไหนโรงพยาบาลไม่มีงบ พยาบาลจ้างเหมาก็ต้องตกงาน นอกจากนี้ยังไม่มีสวัสดิการใดๆ หากเจ็บป่วยก็ต้องใช้สิทธิบัตรทองเหมือนประชาชนทั่วๆไป ไม่มีวันลา หากลาต้องถูกหักเงินเดือน ไม่มีวันลาคลอด ถ้าลาคลอดก็จะไม่ได้เงินเดือนเดือนนั้นแม้แต่บาทเดียว

"ทุกวันนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวสุดๆ เพราะถ้าติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาก็จะไม่มีสวัสดิการอะไรมาสนับสนุนเลย" นายมัฮดี กล่าว

นายมัฮดี กล่าวต่อไปว่า เมื่อรัฐบาลประกาศว่าคนที่จะได้บรรจุรอบนี้คือคนที่ทำงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด-19 พยาบาลจ้างเหมาต่างก็ดีใจกันทุกคน แต่พออ่านประกาศแล้วปรากฎว่าไม่มีสิทธิใดๆ เลย เพราะจะบรรจุเฉพาะ 3 ระบบ คือ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พอมองว่าอย่างน้อยน่าจะได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ แต่ปรากฎว่าประกาศกระทรวงบอกว่า 3 ตำแหน่งที่ได้บรรจุไปแล้วให้ยุบทิ้งเลย พยาบาลจ้างเหมาจึงไม่รู้จะไปเสียบตรงไหน

"กลายเป็นว่าเราก็ต้องล่องลอยในแอ่งน้ำ มองซ้ายมองขวาก็มืดไปแปดด้าน จึงคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เราอยากเรียกร้องให้มีสิทธิเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกรอบที่รัฐบาลประกาศด้วยเพราะเรามีคุณสมบัติพร้อมหมด เป็นพยาบาลวิชาชีพ เป็นคนที่ทำงานด่านหน้า แต่กลับไม่มีสิทธิเข้าไปเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ถูกคัดเลือกเป็นข้าราชการ เราอยากบอกรัฐบาลว่ามันมีตำแหน่งนี้อยู่ รัฐบาลอาจตกหล่น ก็อยากให้มีใครสักคนเปิดประตูบานนี้มาเจอพวกเรา" ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าว

ทั้งนี้ ชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)ไปเมื่อเร็วๆ นี้ด้วย

​โดยชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ระบุว่า ตลอดระยะเวลาราว 10 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการจำนวนน้อยมาก เนื่องจากถูกมองว่าพยาบาลวิชาชีพมีจำนวนที่เพียงพอด้วยเหตุที่มีพยาบาลในโครงการ 3,000 อัตรา ที่ได้รับการบรรจุตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2550 อนุมัติโครงการผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรี 3,000 คนของกระทรวงสาธารณสุขที่เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในพื้นที่ จึงมีการกันตำแหน่งข้าราชการไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้ที่จบพยาบาลในปีถัดจากนั้น หมดโอกาสที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในพื้น 3 จังหวัดชายแดนใต้

แต่ในความเป็นจริงจำนวนพยาบาลในพื้นที่ยังไม่เพียง ทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลา มีการว่าจ้างพยาบาลในรูปแบบตำแหน่งจ้างเหมาบริการรายเดือน ที่แทบไม่มีสวัสดิการใดๆ และไม่มีความมั่นคงในการทำงานแต่ปฏิบัติงานที่ไม่ต่างจากพยาบาลวิชาชีพในตำแหน่งอื่นๆ และปฏิบัติงานท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่และท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

​พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ล้วนมีความตั้งใจในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยเหตุนี้ทางชมรมฯ เล็งเห็นว่าการบรรจุข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน 2563 ครั้งนี้จะเกิดขึ้นเหมือนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่ตำแหน่งจะลงมาในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนใต้น้อยมาก หรือมีเฉพาะ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นที่มีสิทธิคัดเลือกเป็นข้าราชการและทำให้พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลาที่มีประมาณ 183คนไม่มีสิทธิบรรจุเป็นข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้

ด้วยเหตุนี้ชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนจึงขอเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการให้พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลา มีสิทธิคัดเลือกแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน 2563