ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ วอนขอ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “รัฐบาล” มองเห็นตัวตนเช่นเดียวกับบุคลากรร่วมวิชาชีพทุกกลุ่ม ระบุการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ ขอเพียงเปิดกรอบให้กลุ่มพยาบาลจ้างเหมา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 182 คน มีสิทธิบรรจุเป็นราชการในครั้งนี้ด้วย เช่นเดียวกับ กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นายมัฮดี มูเด็ง ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว HFocus เพิ่มเติมถึงประเด็นความไม่มั่นคงในวิชาชีพ ของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ พร้อมวอนขอให้มีการเปิดกรอบบรรจุข้าราชการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม ระบุว่า ตามปกติการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ได้มีโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 3,000 อัตราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากขณะนั้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขาดแคลนพยาบาลอย่างหนัก

แต่ต่อมาภายหลังเมื่อมีการคิดคำนวณอัตรากำลังเทียบกับภาระงาน หรือ FTE ปรากฎว่าในพื้นที่มีพยาบาลเพียงพอแล้ว ทำให้กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวบางส่วน เมื่อเรียนจบออกมากลับไม่มีตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ หรืออยู่ในสัญญาจ้างที่มีรหัสราชการ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประกอบกับหน้างานจริง โรงพยาบาลแต่ละแห่ง มีพยาบาลไม่เพียงพอและน้อยกว่าภาระงาน จึงใช้เงินงบประมาณของโรงพยาบาล จ้างพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้ในลักษณะ “จ้างเหมาบริการ”

นายมัฮดี อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้การปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างเหมาบริการ จะทำให้รู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพการงาน เพราะส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาปีต่อปี หรือทุกๆ 6 เดือนในโรงพยาบาลบางแห่ง แต่ด้วยลักษณะเฉพาะพิเศษของพื้นที่ การให้บริการโดยคนในพื้นที่น่าจะมีประสิทธิมากกว่า ที่ผ่านมาจึงยอมรับชะตากรรม ไม่ไปสอบบรรจุเมื่อมีการเปิดแข่งขันในพื้นที่อื่น ซึ่งตั้งแต่จบและทำงานมา 6 ปี ปัจจุบันยังเป็นเพียงพยาบาลจ้างเหมา หากเป็นข้าราชการเทียบเท่ากับตำแหน่งชำนาญการ ที่สำคัญจนถึงตอนนี้ก็ยังได้เงินเดือนเท่าเดิม โดยค่าตอบแทนกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ จะอยู่ที่ 11,000 - 14,000 บาท รวมค่าเวรอีกประมาณเดือนละ 2,800 บาท เท่ากับว่าแต่ละเดือนเฉลี่ยประมาณ 16,000 บาท เท่านั้น

แต่หากเทียบกับพยาบาลวิชาชีพกลุ่มอื่น ในบางกลุ่มนอกจากเงินเดือนเริ่มต้น ประมาณ 19,000 บาทแล้ว ยังได้ค่าเสี่ยงภัย ค่าเวร และค่าพื้นที่ทุรกันดาร รวมแล้วค่าตอบแทนต่อเดือนตกอยู่ที่ประมาณ 25,000 - 30,000 บาท ขณะที่ล่าสุดในการบรรจุราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ กรณีโรคโควิด-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่งนั้น เพื่อนพยาบาลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต่างมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นราชการทั้งสิ้น แต่สำหรับกลุ่มพยาบาลจ้างเหมาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอีก 4 อำเภอของ จ.สงขลา จำนวน 182 คน กลับไม่ได้ถูกรวมอยู่ด้วย ทั้งๆ ที่หน้าที่มีรับผิดชอบและต้องปฏิบัติงานเหมือนกันทุกประการ

“ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล มองพวกเราว่ามีตัวตนเช่นเดียวกับบุคลากรทุกกลุ่ม อย่างน้อยการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ ของเพียงให้เปิดกรอบให้กลุ่มพยาบาลจ้างเหมา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 182 คน จาก 224 คนทั่วประเทศ ได้รวมอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิบรรจุเป็นราชการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในรายละเอียดหากจะกำหนดให้ต้องสอบบรรจุเราก็ยินดี แต่จากประกาศปรากฎว่าไม่มีสิทธิใดๆ เลย ซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนต่างก็เป็นด่านหน้า ในการควบคุมป้องกันรักษาเช่นเดียวกัน” ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวทิ้งท้าย