ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม 3 องค์กร ได้ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจ ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข ร่วมหารือและรับมอบหนังสือ

มีรายละเอียดดังนี้

องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท.) และชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เห็นความทุ่มเท เสียสละ และความมุ่งมั่นของพวกเราและพี่น้องวิชาชีพอื่นๆ ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ที่ได้ร่วมกับท่านและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในการรักษา ป้องกันการระบาดในสถานการณ์ Covid-19 อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คนในชาติ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่งการปรับสถานะเป็น “ข้าราชการ” ของบุคลากรที่ร่วมต่อสู้กับคณะทีมผู้บริหาร ทั้งด่านหน้าและเบื้องหลังทุกระดับ ได้สร้างขวัญกำลังใจ เปิดความมั่นคงในอาชีพการงาน ส่งผลให้คุณภาพของการบริการผู้ป่วยได้รับการยกระดับอย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคามานาน ต้องใช้อำนาจในการบริหารเท่านั้น ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ได้เป็นแบบอย่างของแม่ทัพในการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับบุคลากรทุกระดับ ด้วยความเข้าใจและผลของการเสนอเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขของประเทศให้เรามีความยั่งยืนมั่นคงมากขึ้น ในการรับมือโรคระบาดใหญ่ในอนาคต และที่สำคัญที่สุด เรากำลังสร้างฐานที่มั่นคงให้กับการสาธารณสุข ที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้

ในการเสนอเรื่องการบรรจุข้าราชการในครั้งนี้ องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม 3 ชมรม ขอกราบขอบพระคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ที่ได้สร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรด้านการสาธารณสุขได้เป็นจำนวนมาก และเป็นการวางรากฐานและเสริมระบบที่มั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ ให้แข็งแกร่งยั่งยืน ซึ่งพวกเรา เภสัชกร และชาวสาธารณสุข จะร่วมสร้างและนำความเข้มแข็ง ประสบการณ์ และความชำนาญ ที่พวกเรามี ร่วมพยายามและทุ่มเทในการบริการประชาชน ร่วมกับ รมว.สาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ไม่สูญเปล่า เพื่อรักษาให้เป็นระบบบริการสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ ประธานชมรมเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายประทิน ฮึงวัฒนากุล ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

นายทรงวุฒิ สารจันทึก ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนกระทรวงสาธารณสุข