ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย) เตือนภัยประชาชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่โฆษณาชวนเชื่อกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง เน้นย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนพร้อมสนับสนุนการพึ่งตนเองด้วยการใช้สมุนไพรในโรคพื้นฐาน

ปัจจุบันกระแสความสนใจการรักษาตามแนวธรรมชาติเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก ประเทศไทยนั้นนับว่ามีข้อได้เปรียบที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรทำให้คนไทยคุ้นเคยกับการใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรค แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ผู้ผลิตที่ขาดจริยธรรมผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้คุณภาพ หรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายตามตกที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆ

ชมรมเภสัชกรสมุนไพร(ประเทศไทย) จึงขอเตือนให้ประชาชนศึกษาข้อมูลสมุนไพรอย่างถ่องแท้ ทั้งประโยชน์และโทษ รวมถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นย้ำให้ประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อน หรือ safety first โดยเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน ได้รับอนุญาตผลิตจากอย.และไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเวปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือในกรณีที่ประชาชนจะปรุงยาใช้เอง ขอให้ใช้ในโรคง่ายๆ เช่นไข้ ไอ เจ็บคอ ผื่น คัน โดยยึดหลัก “ถูกชนิด ถูกโรค ถูกส่วน ถูกขนาด” หากกินยา 2-3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงต้องรีบไปพบแพทย์

ในส่วนของการใช้สมุนไพรในโรคเรื้อรังนั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ เนื่องจากเป็นโรคที่มีความซับซ้อนและมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กอ่อน หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรและผู้สูงอายุควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากอาจมีการตอบสนองต่อยาที่ต่างจากคนปกติ

ในขณะนี้ชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย) กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลสมุนไพรประจำบ้านที่ประชาชนควรปลูกไว้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ลดความแออัดของสถานพยาบาลและจะนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป ประชาชนผู้สนใจข้อมูลสมุนไพรสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ ชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย) หรือปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านท่าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง