ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำทีมรณรงค์สื่อสารต้านความเครียดภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในแคมเปญ “เช็คอิน (Check in) ...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ” หลังพบโควิดอาจกระทบสุขภาพจิต ทั้งเครียด หมดไฟ ซึมเศร้า ฯลฯ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการหมั่นสำรวจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาต่อเนื่องที่ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเติมเต็มมิติความคิด มิติอารมณ์ เพราะภายใต้การแสดงความรู้สึกเพียงหนึ่งอย่าง อาจมีความรู้สึกอีกนับไม่ถ้วนที่ถูกซ่อนอยู่ การป้องกันและแก้ไขความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายในระยะยาวนั้นสามารถทำได้ด้วยการสำรวจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง หรือ Check in เพราะสุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า การระบาดของโรคโควิด19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และปัญหาต่อสุขภาพจิตของประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตสำคัญที่ต้องรับมืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตปัญหา ตระหนัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสม

การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการหมั่นสำรวจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที การสำรวจความรู้สึกตนเองจะช่วยทำให้ค้นพบความผิดปกติด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วและรู้จักตนเองมากขึ้น พัฒนาทักษะการจัดการความเครียดด้วยตนเองในระยะถัดไป และการสอบถามความรู้สึกและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนรอบข้างที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตนั้น จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ลดโอกาสในการเกิด ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายในระยะยาว จึงมีความจำเป็นที่กรมสุขภาพจิตจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการสำรวจตนเองและคนรอบข้างในสังคมเป็นวงกว้าง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์โดยคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต โดยเริ่มต้นจาการสถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุข จนถึงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสำรวจจิตใจตนเองเพื่อป้องกันผลกระทบจากความเครียดในคอนเซ็ปต์ “เช็คอิน...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ” จากนั้นมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ความรู้สุขภาพจิตในและแนวทางการเช็คอินตนเองและคนรอบข้าง เพื่อป้องกันปัญหา ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการป้องกันการฆ่าตัวตาย ณ ลานโปรโมชั่น ลาน F ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดย หัวข้อในการเสวนา “Check in...หัวใจมีไว้เช็คอิน” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต คุณอมรเทพ สัจจะมุณิวงศ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคม (ด้านสุขภาพจิต) คุณเกรซ นรินทร ชฏาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019 และการแสดงดนตรีจากศิลปินภายในงานอีกด้วย

กรมสุขภาพจิต ขอแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชน ส่งเสริมให้คนทุกคน หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว เมื่อสภาพจิตใจมีความทุกข์ ให้รู้จักออกไปใช้ชีวิต ไป check in ตามที่ต่างๆ ที่เปิดโลก เปิดมุมมอง และคลายความทุกข์ เรียนรู้คนรอบรอบข้าง แบบใกล้ชิด โดยการเช็คสภาพจิตใจ เป็นผู้รับฟัง คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สำรวจสุขภาพจิตของตัวเอง คนรอบข้าง“เพราะสุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ” และผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน หากมีความเครียด ความกังวล ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดหรือใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง