ความเครียด

 • “สาธิต” ชี้ผลกระทบโควิด-19 ส่งผลความเครียดมากขึ้น เตรียมจัดงานคิกออฟ ปล่อยขบวนทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบวิกฤต หรือทีม MCATT ทั่วประเทศ 17 ส.ค.
  2020-08-06 15:26
 • อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำทีมรณรงค์สื่อสารต้านความเครียดภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในแคมเปญ “เช็คอิน (Check in) ...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ” หลังพบโควิดอาจกระทบสุขภาพจิต ทั้งเครียด หมดไฟ ซึมเศร้า ฯลฯ
  2020-07-08 19:45
 • กรมสุขภาพจิตเผยกรณีหลายพื้นที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน อาจทำให้ประชาชนเครียดวิตกกังวล แนะ 5 ข้อ ดูแลสุขภาพใจ เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัว ปรับวิธีคิด และสามารถรับมือกับสถานการณ์ช่วงฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน
  2020-01-09 16:23
 • ซิกน่า บริษัทประกันชีวิตชื่อดังระดับโลก จากสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานการศึกษา “ความเครียดแบบเรื้อรัง: เรากำลังเข้าสู่ระบบสุขภาพที่มอดไหม้หรือไม่?” โดยศึกษาปรากฏการณ์ “ความเครียด” และผลที่เกิดจากความเครียดในระบบสุขภาพ ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเกาหลีใต้
  2019-11-27 10:19
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถลดความเครียดได้ เป็นกุญแจสำคัญในการเร่งรัดผลการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย
  2018-04-28 15:21
 • กรมสุขภาพจิตเผย ปัจจุบันผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น เสี่ยงเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตได้ง่าย ควรหาวิธีผ่อนคลายให้กับตัวเอง ปรึกษาคนรอบข้าง ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ไม่เอาปัญหามาคิดจนหมกมุ่น เพื่อความสุขและการมีชีวิตที่สมดุล ระบุโลกทั้งใบไม่ใช่ของเราคนเดียว
  2016-03-08 14:58
 • กรมสุขภาพจิต เผย ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมที่นำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 48 ฉบับ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานี เว็บไซต์และสำนักข่าวออนไลน์ จำนวน 40 เว็บไซต์ พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมและการเมือง ความรุนแรงในชายแดนใต้ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงของเด็กและวัยรุ่น ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปี
  2014-11-04 20:52
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาคให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอาคารสถานที่ทุกแห่ง เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 1 สัปดาห์ พร้อมแนะนำประชาชนให้รับข่าวสารจากสื่อทางราชการเป็นหลักและให้ติดตามข่าวสารเป็นบางเวลา หากมีอาการเครียด เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย ใจสั่น ให้ปรึกษาคลินิกคลายเครียดที่สถานบริการในสังกัดทุกระดับ
  2014-05-23 13:24
 • กรมสุขภาพจิต เผย 4 เดือน ก่อนประกาศกฎอัยการศึก ประชาชนโทรปรึกษาสายด่วน 1323 กว่า 1.2 หมื่นครั้ง เครียดจากเหตุการณ์บ้านเมือง 3.5% แนะให้ใช้ชีวิตตามปกติ หากิจกรรมผ่อนคลาย เตือนอย่าใช้โซเชียลมีเดียระบายเครียดการเมือง เสี่ยงขัดกฎอัยการศึกสั่งห้ามโพสต์ข้อความปลุกระดม ชี้ช่องคุยผ่านแชตกับคนคอการเมืองเดียวกันดีกว่า
  2014-05-22 15:36
 • บ้านเมือง - น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผย ว่าโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของชาติและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานการศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอันดับ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 2 ในเพศชาย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการอบรมแพทย์ทั่วไป แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทวิทยา แพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ที่จบการศึกษาจากสถาบันประสาทวิทยา จำนวน 150 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านประสาทวิทยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการรับส่งต่อผู้ป่วยด้านปร
  2013-12-13 12:25
 • กรมสุขภาพจิตย้ำคนไทยไม่ต้องการความรุนแรง แนะตื่นตัวทางการเมืองรักษาสัมพันธ์ให้คงเดิม
  2013-12-12 16:25
 • ยอดผู้ป่วยเหตุชุมนุมนิ่งแล้ว ไม่มีเพิ่มเติม พบแค่เป็นไข้หวัด ปวดศีรษะ 12 ราย แนะดูแลความอบอุ่นร่างกาย ดื่มน้ำมากๆ เหตุอากาศเย็นลง ด้านคนเจ็บจากเหตุชุมนุมที่นอนรักษาในโรงพยาบาลเหลืออยู่ 12 ราย เตือนผู้ชุมนุม ปชช.หากเครียดจากการเมือง ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต
  2013-12-11 16:23

Pages