ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาคให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอาคารสถานที่ทุกแห่ง เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 1 สัปดาห์ พร้อมแนะนำประชาชนให้รับข่าวสารจากสื่อทางราชการเป็นหลักและให้ติดตามข่าวสารเป็นบางเวลา หากมีอาการเครียด เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย ใจสั่น ให้ปรึกษาคลินิกคลายเครียดที่สถานบริการในสังกัดทุกระดับ

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2557) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคผ่านระบบวีดีโอในการเตรียมความพร้อมการจัดบริการแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินและมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอาคารสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ในขณะนี้ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ แต่อย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริหารเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตประชาชนในจุดเกิดเหตุภายนอกโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลทุกคน รวมทั้งให้ดูแลความปลอดภัยเฝ้าระวังอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล หน่วยบริหาร สำนักวิชาการต่างๆ รวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลชนอย่างใกล้ชิดต่อไป 1 สัปดาห์ กรณีของการจัดประชุมวิชาการต่าง ๆ ในต่างจังหวัดที่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้แล้วก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เป็นกรณีๆ ไป

ทางด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กล่าว่า สถานการณ์ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่จุดชุมนุม 3 จุด คือ ถนนราชดำเนิน แจ้งวัฒนะ และถนนอักษะ ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการพร้อมรับในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมีระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานร่วมกรมแพทย์ทหารบกและกทม. ตลอดเวลา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทุกคนติดบัตรแสดงตัวและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ภายในรถพยาบาลให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชนตลอดเวลา

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการทบทวนแนวทางระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และหน่วยบริการ เพื่อให้สามารถจัดบริการดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง กระทรวงสาธารณสุขมีความเป็นห่วงด้านสภาวะจิตในของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องความเครียด ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสื่อหลักของราชการ และไม่จำเป็นต้องติดตามตลอดเวลา ให้ติดตามข่าวสารเป็นระยะๆ หรือแค่เช้าเย็นก็พอ และใช้ชีวิตประจำวันตามปกติและควรหากิจกรรมทำเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และหากรู้สึกว่าเครียด นอนไม่หลับ ใจสั่น หงุดหงิดง่าย ปวดศีรษะ ขอให้ปรึกษารับบริการที่คลินิกคลายเครียดซึ่งมีในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ