ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายภาคประชาชนจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง “อนุทิน” ร้องรัฐไม่แฟร์ สั่งเลิกใช้สารเคมีภาคการเกษตร แต่กลับนำเข้าต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เวลา 10.00 น.ที่กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายภาคประชาชนจำนวนหนึ่ง นำโดยนายนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อเรียกร้องให้เดินหน้ายกเลิกการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีการใช้สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เนื่องจากประเทศไทยได้มีประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีเหล่านี้ภายในประเทศแล้ว จากนั้นจึงเดินทางไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นายนิวัติ กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องมีการยกเลิกการใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ซึ่งพวกตนในนามของเกษตรกรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคยินดีปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงสาธารณสุข แต่เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ระหว่าง นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจะมีการผ่อนปรนการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าเกษตร ที่มีการใช้สารเคมีดังกล่าว เช่น ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวสาลี และอื่นๆ จากต่างประเทศซึ่งมีการใช้สารเหล่านี้ จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2564

มติดังกล่าวทำให้เราไม่สบายใจ จึงขอเรียกร้องให้กระทรงสาธารณสุข ดังนี้ 1.ระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสทันที ไม่มีการผ่อนปรนให้นำเข้า ไปถึงเดือนมิ.ย. 2564 ข้อ 2. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สารพิษตกค้างในอาหารของสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นศูนย์ทันที 3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกราย ไม่ให้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโดยการผ่อนปรนให้กลุ่มผู้นำเข้าเป็นการชั่วคราว หรือการละเลยความรับผิดชอบในการปล่อยให้มีสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย 4. ให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอยกเลิกการใช้สารไกลโฟเซต สารกลูโฟซิเนต สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดวัชพืชและสารเคมีเกษตรทุกชนิดในประเทศไทย ส่วนเกษตรกรอย่างเราจะปรับตัวหาแนวทางทำเกษตรแบบอื่นต่อไป

“ในเมื่อรัฐบาลต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนไทยให้กับผู้บริโภค แต่ถ้ายังให้มีการนำเข้าลักษณะนี้อยู่ก็เข้าข่ายทำนองว่าไม่ให้ใช้ แต่นำเข้ามาให้กิน แบบนี้ถือว่าไม่ตรงกับนโยบายภาครัฐ จึงอยากให้รัฐระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีการใช้พาราควอต และควอร์ไพริฟอส โดยสิ้นเชิงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้มีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียว อย่าเลือกปฏิบัติเอื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” นายนิวัติ กล่าว และว่าเราพบข้อมูลว่ายังมีกว่า 80 ประเทศที่มีการใช้สารเคมี 2 ตัวนี้อยู่ ดังนั้น ภาคประชาชนจะจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากรัฐยังผ่อนปรนให้นำเข้าอาจจะมีการฟ้องร้องต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง