ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ รณรงค์ ‘วันสตรีไทย’ 1 ส.ค. ‘ปกป้องสตรีไทย จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ หลังพบข้อมูลรับควันบุหรี่มือสองจากคนในบ้าน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งสตรีที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มีโอกาสได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง โดยควันบุหรี่มือสองมีอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ปีพ.ศ.2560 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูบบุหรี่เป็นเพศชาย โดยผู้ชายสูบบุหรี่ขณะอยู่ในบริเวณบ้าน ร้อยละ 42 ซึ่งศจย.ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลพบมีครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ 4,962,045 ครัวเรือน คนที่ไม่สูบบุหรี่จึงได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านโดยเฉลี่ยสูงถึง 10,333,653 คน

ทั้งนี้ ในวารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2562 ได้ระบุข้อมูลการศึกษาวิจัย ‘การได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองของผู้หญิงจีน’ จำนวนกว่า 72,000 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่แต่งงานกับสามีที่สูบบุหรี่และ/หรือได้รับควันบุหรี่มือสองจากที่ทำงาน ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับควันบุหรี่มือสองเลย พบว่า กลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่มือสองนั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เมื่อวิเคราะห์แยกย่อยลงไปพบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเหล่านี้เสียชีวิต ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

"จากข้อมูลของราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ระบุว่า ภัยของควันบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพสตรี คือ 1) เสี่ยงหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดสมองอุดตัน และเส้นเลือดสมองแตก 2) เสี่ยงโรคปอด ทั้งหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง 3) เสี่ยงโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกซึ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้สูง 4) ความหนาแน่นของกระดูกน้อยลง เสี่ยงสะโพกหัก 5) ทำให้ปวดประจำเดือนเป็นอย่างมาก มีลูกยาก และมีอาการวัยทองที่รุนแรง และ 6) ถ้าตั้งครรภ์ เสี่ยงทำให้คลอดก่อนกำหนด เพิ่มความเสี่ยงการตายของทารกหลังคลอด” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

ศ.นพ.รณชัย กล่าวต่อว่า ดังนั้น เนื่องใน ‘วันสตรีไทย’ 1 สิงหาคม ‘ปกป้องสตรีไทย จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ ขอให้ผู้ชายที่สูบบุหรี่ตระหนักถึงผลกระทบสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองที่อาจเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว เพราะคุณกำลังทำร้ายคนที่คุณรักอยู่ จึงอยากเชิญชวนเลิกสูบบุหรี่เพื่อคนในครอบครัว โดยสามารถปรึกษาได้ที่ คลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน และสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600