' 2 รมว.แรงงานป้ายแดง' รับตำแหน่งวันแรก เร่งแก้ปัญหาว่างงาน

Fri, 2020-08-14 17:14 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

"สุชาติ ชมกลิ่น" รมว.แรงงาน จับมือ "นฤมล" รมช.เข้ารับตำแหน่งพร้อมตั้ง “ศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ”เลขาธิการ สปส.ขานรับนโยบายเพื่อผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 16 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงเรื่องการดำเนินงานและภารกิจของกระทรวงแรงงานที่ต้องมีการผลักดันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาคนว่างงานหลังวิกฤติโควิด-19 พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ” ภายในกระทรวงแรงงาน โดยบูรณาการทำงานร่วมกันทุกกรมและมุ่งเน้นทำงานเชิงรุก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานศูนย์ โดยยึดกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันท่วงที

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าว ว่า สำนักงานประกันสังคมในฐานะกำกับดูแลให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน ปัจจุบัน 16.3 ล้านคน พร้อมร่วมบูรณาการกับทุกกรมแก้ปัญหาว่างงานหลังวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมขับเคลื่อนการทำงานทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบประกันสังคม อันมีเป้าหมายการให้บริการและสร้างหลักประกัน ความมั่งคงในการดำรงชีวิต แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

Add new comment