ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากกรณีความล่าช้าในการคืนสิทธิด้านสาธารณสุขให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในสถานศึกษา หรือนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G กว่า 90,640 คน หลังผ่านมานานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2558  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า

นายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธ์ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค.นี้จะไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเร่งรัดสิทธิเด็กไร้สัญชาติ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเคยเสนอจำนวน 78,897 คน

“ปัญหาอยู่ตรงที่การสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทั้งๆที่เด็กเหล่านี้ขอสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในระหว่างเรียนแค่นั้น และพอพวกเขาพ้นตรงนี้ไปก็ไม่ได้สิทธิแล้ว” นาวิวัฒน์ กล่าว

ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธ์ กล่าวอีกว่า ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค.นี้จะยื่นหนังที่กองอำนวยการรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งอยู่ที่สำนักงาน กพ. ไม่เกิน 10.30 น. โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อ ดังนี้

1.เสนอให้ ครม.เห็นชอบจำนวนเด็กนักเรียนที่มีรหัส G,P และ 0 (ศูนย์) ที่ได้รับการสำรวจคัดกรองจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว จำนวน 3,042 คน เป็นการเร่งด่วน

2.ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ เริ่ม 1 ต.ค. 2563

3.ช่วยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองเลข 13 หลักโดยเร็ว ให้เด็กรับสิทธิพื้นฐานด้านการสาธารณสุขอัตโนมัติโดยไม่เข้า ครม.อีก

“ถ้าเขาตั้งใจเร่งรัด เพราะมีคณะทำงานระดับอำเภออยู่แล้วเพียงปีเดียวก็ทำได้ เข้าใจว่าคงมีการสำรวจแล้วเหลือแค่คัดกรองและกำหนดเลข 13 หลักเท่านั้น” ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธ์ กล่าว