ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปย้ำมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโควิดระบาดระลอก 2 ยังต้องปฏิบัติตามเดิม ทั้งสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ล้างมือบ่อยๆ และขอให้สแกนเข้าออกสถานประกอบการ/กิจการ อย่าการ์ดตก!

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางต่างประเทศ (อินเดีย 1 ราย, อังกฤษ 1 ราย, โอมาน 3 ราย) และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยกลับบ้าน 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,221 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.87 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116 ราย หรือร้อยละ 3.42 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,395 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เดินทางมาจาก

- อินเดีย 1 ราย เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 41 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในกทม. พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ให้ประวัติว่าเคยมีอาการ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 19 ราย

- อังกฤษ 1 ราย เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ไม่มีอาการ

- โอมาน 3 ราย สัญชาติไทย เป็นเพศหญิง 2 ราย อายุ 26 ปี อาชีพว่างงาน อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม และเป็นเพศชาย 1 ราย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้าง ทั้ง 3 ราย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจในครั้งแรก วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ไม่มีอาการ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการการดูแลสำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ยังคงเข้มงวดทุกขั้นตอน โดยทุกคนจะต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ และหากพบว่าป่วยหรือติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกังวลของประชาชนว่าจะเกิดระบาดระลอก 2 นั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การไม่เกิดการระบาดได้ คือ รักษาวินัยในการป้องกันตนเองทำให้เป็นนิสัย โดยการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด เมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ต้องลงทะเบียนเข้าออก หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ รวมถึงผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยังต้องคงให้ความร่วมมือรักษามาตรการที่รัฐได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและช่วยรักษาสถานการณ์ให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป แต่หากเกิดการระบาดขึ้น ระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมที่สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้ และขอความร่วมมือประชาชน ไม่ส่งต่อ ไม่แชร์ ไม่เชื่อ ข่าวปลอมที่ไม่ทราบแหล่งที่มา โดยสามารถติดตามข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ จากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422