ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.เตือน ผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์แผ่นแปะ DiaRemedium โฆษณาเกินจริงทางเว็บไซต์ อ้างรักษาโรคเบาหวาน สั่งระงับโฆษณาและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

     เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ DiaRemedium ทางเว็บไซต์ https://th-reviews.com/diaremedium/ และ http://www.diaremediumasia.com/th_official_a1/พบภาพผลิตภัณฑ์ และข้อความโฆษณา เช่น  ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะป้องกันโรคเบาหวาน ไม่จำเป็นต้องฉีดอินซูลีนอีกต่อไป... อาการโรคเบาหวานทั้งหมดหายไป ไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ เป็นต้น พร้อมปรากฏข้อความแนะนำจากแพทย์ ระบุชื่อ สุพจน์ เวชชาญชัย เมื่อตรวจสอบจากฐานข้อมูลแพทยสภาแล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลแพทย์ในชื่อดังกล่าว จึงได้ประสานงานกระทรวง  ดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการระงับเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะ DiaRemedium ยังไม่ได้รับอนุญาต จาก อย. แต่อย่างใด

      รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์รักษาโรคเรื้อรังต่าง ๆ ผู้ประกอบการ มักอ้างบุคลากรทางการแพทย์ หรือการรีวิวของผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถรักษาโรคได้จริง โดยไม่ต้องพึ่งยาหรือการรักษา ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าเชื่อถือ หากหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ อาจทำให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หากไม่พบข้อมูลในผลิตภัณฑ์ อย่าซื้อมาใช้อย่างเด็ดขาด