ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 15 คน เตรียมเดินทางเพื่อยื่นข้อเรียกร้องพิจารณาดูแลความก้าวหน้าของลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 6 ต.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ชมรมลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 15 คน เตรียมเดินทางเพื่อยื่นข้อเรียกร้องพิจารณาดูแลความก้าวหน้าของลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นมีนายเรวัติ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับเรื่องข้อเรียกร้องดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับข้อเรียกร้องของชมรมลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

1.เรียกร้องให้มีการคืนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ที่ถูกยุบเมื่อมีลูกจ้างเกษียณอายุราชการ กลับคืนมา เพื่อบรรจุให้ ลูกจ้างทุกประเภทของกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน ที่ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงโควิด-19 ให้เป็นลูกจ้างประจำ

2.เรียกร้องให้บรรจุลูกจ้างทุกประเภทของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีวุฒิการศึกษา และให้ปรับวุฒิการศึกษาเป็นปัจจุบัน ของลูกจ้างสายสนับสนุนที่มีปฎิบัติงานในช่วงโควิด-19 และนอกเหนือจาก24สายงาน และชื่อตำแหน่งงานเหมือนหรือคล้ายสายวิชาชีพ บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่เหลือจากการบรรจุ ในรอบที่ผ่านมา

3.เรียกร้องให้มีการทบทวนค่าตอบแทน ฉ.11 และ P4P และให้มีการเบิกจ่ายครอบคลุมบุคลากรทุกตำแหน่งงาน ทั้งใน โรงพยาบาล/รพ.สต.และหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และให้มีผลการจ่ายย้อนหลัง และหน่วยงานสถานบริการ ต้องรายงานผลการดำเนินการ กลับมายังกระทรวง ด้วย

4.เรียกร้องให้ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนด้านความเสี่ยงภัย ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ยะลา-จ.ปัตตานี-จ.นราธิวาส และ อีก4อำเภอติดต่อของจ.สงขลา คือ อ.จะนะ-อ.นาทวี-อ.สะบ้าย้อย-อ.เทพา