ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” ปลัด สธ. แต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการระดับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และระดับผอ.โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปรวม 29 คน เริ่มปฏิบัติงาน 16 ต.ค.63

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป(รพศ.รพท.) ทั่วประเทศ และผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย การแต่งตั้งโยกย้ายระดับ นพ.สสจ. ดังนี้

1.นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นพ.ชช(ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ภูเก็ต แต่งตั้งเป็น นพ.สสจ.สระบุรี

2.นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สระบุรี ย้ายเป็น นพ.สสจ.นนทบุรี

3.นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สกลนคร แต่งตั้งเป็น สสจ.นครพนม

4.นพ.ชาติชาติ กิติยานันท์ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สมุทรสงคราม แต่งตั้งเป็นนพ.สสจ.สมุทรสาคร

5.นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.บุรีรัมย์ แต่งตั้งเป็น นพ.สสจ.ศรีสะเกษ

6.นพ.ภมร ดรุณ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.บึงกาฬ แต่งตั้ง เป็น นพ.สสจ.บึงกาฬ

7.นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นพ.สสจ.บึงกาฬ ย้ายเป็นนพ.สสจ.หนองคาย

8.นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย ย้ายเป็นนพ.สสจ.สกลนคร

9.นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ศรีสะเกษ แต่งตั้งเป็น นพ.สสจ.สระแก้ว

10.นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เพชรบูรณ์ รักษาการแทนนพ.สสจ.พิจิตร

11.นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นพ.สสจ.พิจิตร ย้ายไปรักษาการ นพ.สสจ.ยโสธร

12.นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นพ.สสจ.ยโสธร รักษาการ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และรักษาการนพ.สสจ.สิงห์บุรี

13.พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และรักษาการนพ.สสจ.สิงห์บุรี ย้ายเป็นนพ.สสจ.ราชบุรี

14.นพ.เอกชัย คำลือ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เชียงราย แต่งตั้งเป็น นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

15.นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน ย้ายเป็นนพ.สสจ. พะเยา

16.นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ นพ.สสจ.พะเยา ย้ายเป็นผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผอ.รพศ./รพท. ปี 2563 ดังนี้

1.นพ.ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ รองแพทย์ฯ รพ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร แต่งตั้งเป็นผอ.รพ.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคม

2.น.ส.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผอ.รพ.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคม ย้ายเป็น ผอ.รพ.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ

3.นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผอ.รพ.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ ย้ายเป็นผอ.รพ.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร

4.นพ.บัญชา ผลานุวงษ์ ผอ.รพ.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร ย้ายเป็น ผอ.รพ.เลย สสจ.เลย

5.นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.เลย สสจ.เลย ย้ายเป็นผอ.รพ.สกลนคร สสจ.สกลนคร

6.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ย้ายเป็น ผอ.รพ.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา

7.นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผอ.รพ.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา ย้ายเป็นผอ.รพ.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

8.พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์ ย้ายเป็นผอ.รพ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

9.นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร ย้ายเป็นผอ.รพ.ระนอง สสจ.ระนอง

10.นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.ระนอง สสจ.ระนอง ย้ายเป็นผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร

11.นพ.อินทร์ จันแดง ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส ย้ายเป็นผอ.รพ.ยะลา สสจ.ยะลา

12.นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผอ.รพ.ยะลา สสจ.ยะลา ย้ายเป็นผอ.รพ.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส

13.นพ.ธวัชชัย ปานทอง รองแพทย์ฯ รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง แต่งตั้งเป็นผอ.รพ.พะเยา สสจ.พะเยา

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563